Cestovné poistenie do zahraničia | Allianz - Slovenská poisťovňa

Cestovné poistenie do zahraničia

Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka pre individuálne cesty do zahraničia ako jediná v SR cestovné poistenie a základné asistenčné služby s neobmedzeným krytím liečebných nákladov. Ďalšie zložky poistenia kryjú takmer všetky bežné riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť počas pobytu v zahraničí - poškodenie, zničenie či krádež batožiny (a to vrátane elektroniky, cenností či športových potrieb), trvalé následky úrazu či úmrtie v dôsledku úrazu, škodu na zdraví alebo majetku spôsobenú inému. V „balíčku" poistenia sú aj doplnkové asistenčné služby (právna pomoc, pomoc pri strate dokladov, pomoc pri prerušení cesty). Pripoistiť si je možné stornovacie poplatky v prípade zrušenia zájazdu z vážnych (najmä zdravotných) dôvodov, rozšírené krytie batožiny či záchranné, resp. pátracie akcie.

Klienti oceňujú pri podobných problémoch v zahraničí výraznú pomoc 24-hodinovej asistenčnej služby Mondial Assistance, s ktorou komunikujú v slovenskom jazyku. Zabezpečuje komunikáciu s lekármi, poskytne garanciu platby zdravotníckemu zariadeniu, zabezpečí najvhodnejšie ošetrenie, prevoz na Slovensko či v prípade dlhšieho liečenia návštevu príbuzného.

Je potrebné cestovné poistenie v rámci Európskej únie?

Napriek tomu, že v rámci EU majú naši občania pri predložení Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) nárok na poskytnutie ošetrenia a liečenia v rámci verejného zdravotného poistenia, naďalej odporúčame uzatvoriť si aj komerčné cestovné poistenie:

• Komerčné cestovné poistenie zahŕňa aj ošetrenie u súkromného lekára, kým EPZP kryje len ošetrenie u lekára vo verejnej, štátnej sieti. V mnohých letoviskách (najmä ostrovy a prímorské destinácie) nie sú zastúpené štátne zdravotnícke zariadenia, resp. v urgentných prípadoch nie sú najbližším dostupným zdravotníckym zariadením.
• pri hospitalizácii v niektorých verejných zdravotníckych zariadeniach sa môže stať, že nebude možné poskytnúť starostlivosť, ktorú vyžaduje zdravotný stav (máme na mysli najmä vybavenosť potrebnými prístrojmi, atď.)
• komerčné poistenie pokrýva všetky náklady (mimo dojednanej spoluúčasti, ktorá je však nízka) pri ošetrení vrátane liekov, hospitalizáciu, prevoz do nemocnice a v neposlednom rade aj repatriáciu na Slovensko. V prípade akejkoľvek poistnej udalosti dovolenkár nemusí mať vysokú finančnú rezervu na krytie napríklad spoluúčasti v rovnakej výške ako platia poistenci v danej krajine. Dané náklady nebudú klientovi následne refundované slovenskou zdravotnou poisťovňou.
• v niektorých členských štátoch klient musí zaplatiť pri ambulantnom ošetrení celý účet a následne žiadať tamojšiu zdravotnú poisťovňu o preplatenie (napr. Francúzsko).
• asistenčné služby sú zahrnuté výhradne len v komerčnom cestovnom poistení. Klienti ich ocenia, najmä ak sa ocitnú vo vážnom zdravotnom stave a nebudú schopní komunikovať s lekárom, rovnako môžu nastať problémy vďaka jazykovej bariére. Len ku komerčnému cestovnému poisteniu je možné pripoistiť si batožinu, zodpovednosť za škodu, úrazové poistenie a stornovacie poplatky.

(EPZP možno využiť len v krajinách EÚ vrátane Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. Teda nie v Chorvátsku alebo napríklad v Egypte.)

Dátum vydania: 08.09.2008

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook