S poistením od Allianz - SP cestujete bez limitu | Allianz - Slovenská poisťovňa

S poistením od Allianz - SP cestujete bez limitu

Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka pre individuálne cesty do zahraničia ako jediná v SR cestovné poistenie a základné asistenčné služby s neobmedzeným krytím liečebných nákladov. Ďalšie zložky poistenia kryjú takmer všetky bežné riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť počas pobytu v zahraničí - poškodenie, zničenie či krádež batožiny (a to vrátane elektroniky, cenností či športových potrieb), trvalé následky úrazu či úmrtie v dôsledku úrazu, škodu na zdraví alebo majetku spôsobenú inému. V „balíčku" poistenia sú aj doplnkové asistenčné služby (právna pomoc, pomoc pri strate dokladov, pomoc pri prerušení cesty). Pripoistiť si je možné stornovacie poplatky v prípade zrušenia zájazdu z vážnych (najmä zdravotných) dôvodov, rozšírené krytie batožiny či záchranné, resp. pátracie akcie.

Allianz - Slovenská poisťovňa pamätá aj na športovcov - bežné dovolenkové športy, ako je vodné lyžovanie, potápanie (s preukazom alebo za prítomnosti inštruktora) či cestná cyklistika sú do poistenia zahrnuté za základné poistné. Poistiť sa však za príplatok môžu aj milovníci adrenalínových športov či výkonnostní športovci.

Každým rokom sa zvyšuje počet klientov, ktorí si zjednodušujú prípravu na cestu a prezieravo si uzatvárajú celoročné cestovné poistenie, ktoré môžu použiť na služobné i súkromné cesty a v zime dokonca aj na lyžovačku. Okrem celoročného poistenia s viacnásobným výjazdom je v ponuke aj poistenie pre celoročný pobyt - napríklad pre študentov, ale aj pracujúcich. Ponukou celoročného ale aj krátkodobého poistenia na pracovné pobyty poisťovňa reaguje na čoraz vyššiu mobilitu pracovnej sily, najmä v rámci Európy, ale aj časté pracovné pobyty v zámorí, najmä v USA.

Poistenie je možné dojednať si na tradičných miestach - na pobočke poisťovne, či u sprostredkovateľa, a to aj v zastúpení, čiže druhou osobou. Čoraz viac klientov uprednostňuje jednoduché a výhodné tzv. priame predajné kanály - t.j. cez internet a telefón (www.allianzsp.sk alebo 0800 122 222).


Asistenčné služby

Klienti tiež oceňujú pri cestovnom poistení výraznú pomoc 24-hodinovej asistenčnej služby Mondial Assistance, s ktorou komunikujú v slovenskom jazyku Zabezpečuje komunikáciu s lekármi, poskytne garanciu platby zdravotníckemu zariadeniu, zabezpečí najvhodnejšie ošetrenie, prevoz na Slovensko či v prípade dlhšieho liečenia návštevu príbuzného.
Výhodou cestovného poistenia od Allianz – Slovenskej poisťovne je tiež možnosť uzatvoriť si poistenie s okamžitou platnosťou pre tých, ktorí na poistenie pozabudli či sa rozhodli cestovať „na poslednú chvíľu".


Koľko stojí ošetrenie v zahraničí?

Podľa doterajších skúseností poisťovne sa výška vyplatených náhrad z cestovného poistenia pohybuje od niekoľko tisíc po niekoľko miliónov korún. Kompletné cestovné poistenie pritom vyjde dospelú osobu len niečo vyše 40 Sk na deň, dieťa ešte menej. Najdrahšia poistná udalosť hradená z cestovného poistenia dosiahla výšku 11 miliónov korún, pričom klient zaplatil za celoročné cestovné poistenie (s územnou platnosťou pre celý svet) len 6 800 Sk.

Najčastejšími poistnými udalosťami, s ktorými sa stretáva poisťovňa počas letnej sezóny, sú žalúdočné a tráviace problémy (náklady cca 5 tisíc Sk), chrípka a zápal priedušiek s vysokými horúčkami (náklady cca 5 tisíc Sk), alergická reakcia na slnko (náklady od 2 do 5 tisíc Sk) a akútne zubné ošetrenie (náklady od 5 do 10 tisíc Sk). Počas zimnej sezóny prevažujú zlomeniny členka, ruky, vykĺbené ramená, či vyvrtnuté kolená. Náklady za ošetrenie úrazov sa pohybujú v rozmedzí od 1000 do 5000 euro, v závislosti od závažnosti poranenia. Zlomenina ruky v lakti v Rakúsku vyjde na 4500 euro, úraz pri lyžovaní v Taliansku s nevyhnutnou operáciou brušnej dutiny vyšiel na 4353 eur, zlomenina nohy v Rakúsku s následnou operáciou na 3 100 euro.

Pri poistnej udalosti čoraz viac klientov využíva možnosť nahlásiť poistnú udalosť cez internet alebo telefón. Obe tieto služby možno využiť 24 hodín denne.


Je potrebné cestovné poistenie v rámci Európskej únie?

Napriek tomu, že v rámci EU majú naši občania pri predložení Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) nárok na poskytnutie ošetrenia a liečenia v rámci verejného zdravotného poistenia, naďalej odporúčame uzatvoriť si aj komerčné cestovné poistenie:

• komerčné cestovné poistenie zahŕňa aj ošetrenie u súkromného lekára, kým EPZP kryje len ošetrenie u lekára vo verejnej, štátnej sieti. V mnohých letoviskách (najmä ostrovy a prímorské destinácie) nie sú zastúpené štátne zdravotnícke zariadenia, resp. v urgentných prípadoch nie sú najbližším dostupným zdravotníckym zariadením.

• pri hospitalizácii v niektorých verejných zdravotníckych zariadeniach sa môže stať, že nebude možné poskytnúť starostlivosť, ktorú vyžaduje zdravotný stav (máme na mysli najmä vybavenosť potrebnými prístrojmi, atď.)

• komerčné poistenie pokrýva všetky náklady (mimo dojednanej spoluúčasti, ktorá je však nízka) pri ošetrení vrátane liekov, hospitalizáciu, prevoz do nemocnice a v neposlednom rade aj repatriáciu na Slovensko. V prípade akejkoľvek poistnej udalosti dovolenkár nemusí mať vysokú finančnú rezervu na krytie napríklad spoluúčasti v rovnakej výške ako platia poistenci v danej krajine. Dané náklady nebudú klientovi následne refundované slovenskou zdravotnou poisťovňou.

• v niektorých členských štátoch klient musí zaplatiť pri ambulantnom ošetrení celý účet a následne žiadať tamojšiu zdravotnú poisťovňu o preplatenie (napr. Francúzsko).

• asistenčné služby sú zahrnuté výhradne len v komerčnom cestovnom poistení. Klienti ich ocenia, najmä ak sa ocitnú vo vážnom zdravotnom stave a nebudú schopní komunikovať s lekárom, rovnako môžu nastať problémy vďaka jazykovej bariére. Len ku komerčnému cestovnému poisteniu je možné pripoistiť si batožinu, zodpovednosť za škodu, úrazové poistenie a stornovacie poplatky.

EPZP možno využiť len v krajinách EÚ vrátane Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. Teda nie v Chorvátsku alebo napríklad v Egypte.

Dátum vydania: 05.06.2008

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook