Výborné výsledky Allianz v Novej Európe | Allianz - Slovenská poisťovňa

Výborné výsledky Allianz v Novej Európe

Allianz pokračuje v úspešnej stratégii rastu v Novej Európe. V prvom štvrťroku 2008 príjmy opäť presiahli jednu miliardu eur. S výsledkom 1,1 mld. eur spoločnosti skupiny Allianz v regióne posilnili svoju silnú trhovú pozíciu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Celkovo trh narástol viac než 3 percentá v porovnaní s rokom 2007. Táto mierna úroveň rastu bola dosiahnutá napriek silnému tlaku na ceny v poistení majetku a zodpovednosti a poklesu v predpísanom poistnom za životné poistenie. Prevádzkový zisk sa udržal na úrovni 95 mil. Eur ako v rovnakom období minulého roka.

„V náročnom trhovom prostredí sme boli schopní udržať naše vedúce trhové postavenie v Novej Európe. Čísla odrážajú úspech v snažení Allianz investovať do zlepšovania orientácie na klienta a prevádzkyschopnosti. Zameriavame našu stratégiu na vyššiu hodnotu pre klientov a poskytujeme im tie najlepšie možné riešenia, ktoré potrebujú,“ vyjadril sa Werner Zedelius, člen predstavenstva Allianz zodpovedný za rastúce trhy.

Životné a zdravotné poistenie
Životné a zdravotné poistenie zaznamenalo poistné viac ako 245 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka je to pokles o 147 miliónov eur, ovplyvnený najmä nestálymi obchodnými podmienkami, ktoré ovplyvnili predaj investične orientovaných životných produktov. Toto sa špeciálne týkalo Poľska, kde sa kvôli jeho nestabilnej situácii na kapitálovom trhu Allianz a jeho hlavný bankový partner Bank Pekao dohodli na odložení každoročnej obchodnej kampane na produkty investičného životného poistenia. Napriek tomuto vývoju bol rast v tomto segmente poistenia v súlade s očakávaniami vďaka vývoju na ostatných trhoch. Portfólio životného poistenia dosiahlo rast v predpise o 48 percent v Maďarsku a 27 percent na Slovensku. Rast na oboch trhoch bol dosiahnutý silným novým obchodom spojeným s uvedením nových produktov.

Majetkové a zodpovednostné poistenie
S celkovou konsolidáciou spoločnosti ROSNO, Progress-Garant v Rusku a ATF-Polis v Kazachstane narástlo hrubé predpísané poistné v majetkovom a zodpovednostnom poistení o 27 percent a dosiahlo 850 mil. eur v porovnaní so 667 mil. eur za rovnaké obdobie minulého roka.
Poistenie vozidiel silne rástlo v Poľsku. Hoci cenová úroveň najmä povinného zmluvného poistenia nie je na niektorých trhoch práve najatraktívnejšia, Allianz sa vedome nezúčastňoval získavania portfólií generujúcich straty.

Dôchodkové fondy a správa aktív
Vlna dôchodkových reforiem v krajinách Novej Európy pokračuje a Allianz je aktívnym hráčom v správe aktív v tomto regióne. Celkové dôchodkové aktíva v správe narástli takmer o 20 percent na 4,4 mld. Eur v prvom štvrťroku 2008. V nedávno skončenej kampani získal Allianz Tiriac Private Pension v Rumunsku takmer 1,1 milióna zákazníkov, ktorí si Allianz vybrali za poskytovateľa dôchodku. S trhovým podielom viac ako 25 percent je Allianz jedným z vedúcich dôchodkových fondov v tejto oblasti podnikania v Rumunsku.
„Sme zaviazaní dosiahnutím nášho cieľa počas celého roka. Dobre sme sa umiestnili na všetkých dôležitých trhoch a ťažíme tiež z blízkeho vzťahu a dôvery, ktorej sa tešíme u našich klientov,“ komentoval Klaus Junker, regionálny CEO pre oblasť Novej Európy.

Dátum vydania: 02.06.2008

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook