Allianz Nová Európa má už 19 miliónov zákazníkov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz Nová Európa má už 19 miliónov zákazníkov


Rok 2007 sa stal ďalším mimoriadne úspešným rokom pre Allianz v Novej Európe . Spoločnosť pokračovala vo svojej úspešnej ceste rastu. Hrubé predpísané poistné v poistení majetku a v úrazovom poistení, a rovnako tak aj v životnom a zdravotnom segmente, vzrástlo o 21 % z 3,34 miliárd eur v roku 2006 na 4,03 miliardy eúr v roku 2007. K tomuto rýchlemu celkovému tempu rastu prispeli všetky štáty Novej Európy.

Segmenty životného a zdravotného poistenia evidujú zákonné poistné viac ako 1 miliardu eúr v roku 2007, čo predstavuje rast o 24 % oproti 836 miliónom eúr v roku 2006. Priemerné tempo rastu za štáty v regióne Novej Európy sa pohybuje na dvojcifernej úrovni. Hlavným motorom týchto pozitívnych výsledkov bola, okrem Allianz - Slovenskej poisťovne, aj poisťovňa Allianz Polska. Poistné za Allianz Polska vzrástlo o 64 miliónov eúr, čo za rok 2007 predstavuje sumu 431 miliónov eúr. Tento pozitívny vývoj zabezpečilo úsilie o díverzifikáciu predajných kanálov, ktoré Allianz Polska vynakladala v týchto rokoch.

Hrubé predpísané majetkové poistné vzrástlo z 2,5 miliardy eúr v roku 2006 o 19 % na 3 miliardy eúr v roku 2007. K tomuto výsledku prispeli predovšetkým národné spoločnosti Allianz v Rusku a v Poľsku. Allianz v Rusku zaznamenala nárast o 263 miliónov eúr, čím celková suma v roku 2007 dosiahla 913 miliónov eúr. Z toho na akvizíciu Progress-Garant pripadá príspevok v hodnote 130 miliónov eúr. Allianz v Poľsku zväčšila hrubé predpísané poistné z 283 miliónov eúr v roku 2006 o 30 % na 367 miliónov eúr v roku 2007. Takýto vývoj posilnili aj výborné výsledky v predajnej sieti agentov poisťovne Allianz a taktiež dílerský kanál.

V roku 2007 dosiahla Allianz - Slovenská poisťovňa veľké úspechy. Značný úspech dosiahla v životnom poistení, zväčšila hrubé predpísané poistné a podiel na trhu najmä vďaka produktom zo série Allianz Index. Po jesennej kampani na povinné zmluvné poistenie zväčšila počet klientov v tomto segmente a narástla aj v trhovom podiele. Dcérska spoločnosť Allianz - Slovenská DSS je trhovým lídrom (s podielom 31 %) rovnako ako jej materská spoločnosť. "Výsledky roka 2007 ukazujú, že naša stratégia orientácie na klienta prináša úspech a je jasne viditeľná aj v číslach," povedal Torsten Leue, prezident a predseda predstavenstva Allianz - Slovenskej poisťovne.

Vo februári 2007 spoločnosť Allianz prevzala väčšinový majetkový podiel v spoločnosti ROSNO. Táto spoločnosť je jednou z najväčších ruských poisťovacích spoločností. V septembri 2007 poisťovňa Allianz vstúpila na kazašský poistný trh akvizíciou 100 % akcií spoločnosti ATF-Polis. "Vďaka tomuto kroku Allianz získala výborné postavenie účastníka dynamického rastu na kazašskom trhu," povedal Werner Zedelius.

Vo viacerých štátoch regiónu Novej Európy si spoločnosť Allianz vybudovala postavenie kľúčového hráča v dôchodkovom poistení. Minulý rok zaviedlo druhý pilier dôchodkového systému Rumunsko. Allianz Tiriac Private Pension s veľkým úspechom získala trhový podiel presahujúci 25 %, čo znamená, že pre svoje dôchodkové zabezpečenie si produkty Allianz zvolilo už viac ako 1 milión zákazníkov.
-aa-


Dátum vydania: 04.04.2008

Zdroj: MOT´or