Allianz "nová" Európa zvyšuje počet zákazníkov na 19 miliónov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz "nová" Európa zvyšuje počet zákazníkov na 19 miliónov

Rok 2007 sa stal ďalším mimoriadne úspešným rokom pre Allianz v Novej Európe. Spoločnosť pokračovala vo svojej úspešnej ceste rastu. Hrubé predpísané poistné v poistení majetku a v úrazovom poistení, a rovnako tak aj v životnom a zdravotnom segmente, vzrástlo o 21 % z 3,34 miliárd eur v roku 2006 na 4,03 miliardy euro v roku 2007. K tomuto vynikajúcemu celkovému tempu rastu prispeli svojím dielom všetky krajiny Novej Európy.

„Znova sme predstihli rast dosiahnutý za predchádzajúci rok a udržali sme si naše popredné postavenie medzi medzinárodnými poisťovňami v tomto veľmi dôležitom a dynamicky rastúcom regióne,“ komentoval túto skutočnosť Werner Zedelius, člen predstavenstva Allianz SE zodpovedný za rozvíjajúce sa trhy.


Životné a zdravotné poistenie
Segmenty životného a zdravotného poistenia evidujú zákonné poistné vo výške viac ako 1,0 miliardu euro v roku 2007, čo predstavuje rast o 24 % oproti 836 miliónom eur v roku 2006. Priemerné tempo rastu za krajiny v regióne Novej Európy sa pohybuje na dvojcifernej úrovni. Hlavným motorom týchto pozitívnych výsledkov bola, okrem Allianz - Slovenskej poisťovne, aj poisťovňa Allianz Polska. Poistné za Allianz Polska sa zvýšilo o 64 miliónov eur, čo za rok 2007 predstavuje sumu 431 miliónov eur. Tento pozitívny vývoj zabezpečilo úsilie o diverzifikáciu predajných kanálov, ktoré Allianz Polska vynakladala v týchto rokoch.


Majetkové a neživotné poistenie
Hrubé predpísané poistné vzrástlo z 2,5 miliardy eur v roku 2006 o 19 % na 3 miliardy eur v roku 2007. K tomuto výsledku prispeli predovšetkým národné spoločnosti Allianz v Rusku a v Poľsku. Allianz v Rusku zaznamenala zvýšenie o 263 miliónov eur, čím sa celková suma v roku 2007 zvýšila na 913 miliónov eur. Z toho na akvizíciu Progress-Garant pripadá príspevok vo výške 130 miliónov eur. Allianz v Poľsku zvýšila hrubé predpísané poistné z 283 miliónov eur v roku 2006 o 30 % na 367 miliónov eur v roku 2007. Takýto vývoj posilnili aj výborné výsledky v predajnej sieti agentov poisťovne Allianz a taktiež dílerský kanál.

V roku 2007 dosiahla Allianz – Slovenská poisťovňa veľké úspechy. Značný úspech dosiahla v životnom poistení, zvýšila hrubé predpísané poistné a podiel na trhu najmä vďaka produktom zo série Allianz Index. Po jesennej kampani na povinné zmluvné poistenie zvýšila počet klientov v tomto segmente a narástla aj v trhovom podiele. Dcérska spoločnosť Allianz – Slovenská DSS je trhovým lídrom (s podielom 31%) rovnako ako jej materská firma. „Výsledky roka 2007 ukazujú, že naša stratégia orientácie na klienta prináša úspech a je jasne viditeľná aj v číslach,” povedal Torsten Leue, prezident a predseda predstavenstva Allianz – Slovenskej poisťovne.

Vo februári 2007 spoločnosť Allianz prevzala väčšinový majetkový podiel v spoločnosti ROSNO. Táto spoločnosť je jednou z najväčších ruských poisťovacích spoločností. V septembri 2007 poisťovňa Allianz vstúpila na kazašský poistný trh akvizíciou 100 % akcií spoločnosti ATF-Polis. „Vďaka tomuto kroku Allianz získala výborné postavenie účastníka dynamického rastu na kazašskom trhu,“ vysvetľuje Werner Zedelius.


Správa peňažných aktív
Vo viacerých krajinách regiónu Novej Európy si spoločnosť Allianz vybudovala postavenie kľúčového hráča v dôchodkovom poistení. Pri prebiehajúcich dôchodkových reformách spoločnosť Allianz dokázala ponúknuť klientom atraktívne produkty v rýchlo sa rozvíjajúcom trhovom prostredí dôchodkového zabezpečenia.

Minulý rok zaviedlo druhý pilier dôchodkového systému Rumunsko. Allianz Tiriac Private Pension s veľkým úspechom získala trhový podiel presahujúci 25 %, čo znamená, že pre svoje dôchodkové zabezpečenie si produkty Allianz zvolilo už viac ako 1 milión zákazníkov.

„Po vstúpení na trhy strednej a východnej Európy v už veľmi skorej etape a udržiavaním špičkových pozícií na všetkých trhoch sa dnes cítime pripravení naplniť náš prísľub stať sa najdôveryhodnejším partnerom pre našich zákazníkov, zamestnancov a partnerov v predaji,“ dodal Werner Zedelius k výhľadom na hospodárske výsledky z tohto regiónu.

Dátum vydania: 05.03.2008

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook