Príprava na euro | Allianz - Slovenská poisťovňa

Príprava na euro

Allianz – Slovenská poisťovňa sa na zavedenie eura kontinuálne pripravuje od začiatku roka 2007 paralelne so vznikom generálneho euro zákona. Od februára 2008 ponúka svojim klientom nové „euro bonusy“.

K produktu investičného životného poistenia Invest Strategie môže klient získať atraktívny EUROBONUS a ku kapitálovému životnému poisteniu Život EUROPRÉMIU PLUS. EUROBONUS je benefit poisťovne pre klienta vo forme extra vkladu vo výške jedného mesačného poistného. EUROPRÉMIA PLUS je garancia extra zhodnotenia na úrovni 4% (okrem garantovaného zhodnotenia).

Allianz – Slovenská poisťovňa svojim klientom garantuje, že v súvislosti s prechodom na euro sa nebude meniť poplatková politika spoločnosti a rovnako garantuje dohodnuté obchodné podmienky v poistných zmluvách z minulosti.

„Z doterajšieho vývoja slovenskej ekonomiky je veľmi pravdepodobné, že aj na Slovensku bude po splnení maastrichtských kritérií euro novou národnou menou. Po technickej stránke je naša spoločnosť vo vysokom štádiu pripravenosti a neustále sa realizujú naplánované kroky súvisiace s prechodom na euro. Všetky opatrenia sme urobili tak, aby sme klientov nezaťažili technickými otázkami, ale zároveň sme ich o všetkom informovali,“ hovorí člen predstavenstva Allianz – SP Viktor Cingel.

V súvislosti s duálnym zobrazovaním súm je Allianz – Slovenská poisťovňa pripravená hneď v najbližších týždňoch po oznámení fixného kurzu EUR/SKK duálne zobrazovať sumu poistného ako i sumu vyplácanú pri poistných udalostiach v dvoch menách. Bude sa to týkať tzv. návrhopoistky (tlačiva, ktoré klient alebo obchodný zástupca vyplňuje pri obchodnom rozhovore), ale samozrejme aj ostatnej korešpondencie, ktorú pravidelne zasiela klientom. Postupne od momentu vyhlásenia fixného kurzu až do konca roka budú všetky listy klientom ako i poistky, oznámenia, dodatky a pod. obsahovať výšku poistného, resp. výšku plnenia pri poistnej udalosti, tak ako stanovuje generálny zákon schválený NR SR.

Okrem nevyhnutného technického zabezpečenia a konverzie IT systémov, chce Allianz – Slovenská poisťovňa svojim klientom poradiť, pomôcť a poskytnúť informácie o tom, ako túto situáciu využiť v ich prospech. Viac informácií je možné získať na bezplatnej infolinke Allianz Direct 0800 122 222, v ktorejkoľvek pobočke Allianz – SP, na internetovej stránke www.allianzsp.sk alebo prostredníctvom širokej siete obchodných zástupcov.

Dátum vydania: 20.02.2008

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook