Ako nahlásiť škodovú udalosť | Allianz - Slovenská poisťovňa

Ako nahlásiť škodovú udalosť

Aktuálne počasie na Slovensku, sprevádzané početnými zrážkami, teplotami okolo nuly a poľadovicou, výrazne zvyšuje riziko poškodenia vozidla a zároveň ohrozuje životy a zdravie účastníkov cestnej premávky.

Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka svojim klientom viacero možností ako hlásiť škody na motorových vozidlách, čím sa výrazne skracuje a zjednodušuje riešenie škodovej udalosti.

V prípade, že vznikne škoda na motorovom vozidle, ktoré je havarijne poistené v Allianz – Slovenskej poisťovni, môže klient škodovú udalosť nahlásiť jedným z nasledovných spôsobov:

• osobne - na ktorejkoľvek pobočke Allianz - Slovenskej poisťovne,

• poštou – vyplnené a podpísané tlačivo klient zašle poštou na ktorúkoľvek pobočku Allianz - Slovenskej poisťovne. Formuláre na nahlasovanie škôd sú dostupné na všetkých pobočkách spoločnosti, alebo si ich klient môžete stiahnuť na internetovej stránke www.allianzsp.sk.

• telefonicky – škody z havarijného poistenia a povinného zmluvného poistenia môže klient nahlásiť na bezplatnej infolinke Allianz Direct: 0800 122 222,

• prostredníctvom internetu
- škody z havarijného poistenia
- škody z povinného zmluvného poistenia
- škody na zdraví (poškodený) z povinného zmluvného poistenia

• prostredníctvom zmluvného servisu Allianz – Slovenskej poisťovne.

V prípade, že vznikne škoda na zaparkovanom motorovom vozidle v dôsledku pádu snehu alebo ľadu z budovy či inej nehnuteľnosti a vozidlo nie je havarijne poistené, je potrebné, aby si občan svoje nároky uplatnil voči správcovi budovy alebo majiteľovi budovy. V prípade, že majiteľ alebo správca budovy má poistenú všeobecnú zodpovednosť v niektorej poisťovni pôsobiacej na slovenskom trhu, je potrebné, aby si svoje nároky uplatnil u konkrétneho poisťovateľa.

Dátum vydania: 09.01.2008

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook