Allianz zaznamenal v strednej a východnej Európe výrazný nárast | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz zaznamenal v strednej a východnej Európe výrazný nárast

Za prvých 9 mesiacov 2007 zaznamenal Allianz v strednej a východnej Európe výrazný nárast. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa príjem spoločnosti zvýšil o 38,5 percenta z 2,07 miliárd eur na 2,87 miliárd. Príjmy vzrástli štvrťročne o 44 percent, zo 640 milión eur v roku 2006 na 923 milión euro v roku 2007.

„Tieto pozitívne výsledky odrážajú našu silu v individuálnych obchodoch a ukazujú, že v strednej a východnej Európe ideme správnym smerom. Vysokú úroveň ziskovosti si udržuje najmä poistenie majetku a zodpovednosti za škodu. V životnom poistení sme spokojní najmä s vývojom v Maďarsku a na Slovensku. Zároveň máme ambíciu, v súvislosti so stúpajúcimi požiadavkami na dôchodkové zabezpečenie, stať sa jednotkou aj v tejto oblasti,“ povedal Werner Zedelius, člen predstavenstva Allianz zodpovedný za obchod.

K tomuto pozitívnemu výsledku prispievajú všetky spoločnosti skupiny Allianz v regióne. Práve oni dosiahli najvyšší nárast v poistení majetku a zodpovednosti za škodu v rámci celej Allianz Group.


Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Hrubé predpísané poistné v poistení majetku a zodpovednosti za škodu vzrástlo v treťom štvrťroku 2007 o 55 percent zo 456 milión eur v predchádzajúcom roku na 707 milión eur. Vysokú úroveň dosahuje aj operatívny zisk, ktorý vzrástol o takmer 6 percent zo 71 milión eur na 75 milión eur za rovnaké obdobie.

Nárast poistného na 251 milión eur je najmä výsledkom konsolidačných procesov v Rusku po získaní majority v spoločnosti Russian People´s Insurance Society ROSNO a kúpe spoločnosti Progress Garant v júni 2007. K pozitívnemu rastu prispeli aj úspechy poistenia motorových vozidiel v Poľsku a Rumunsku a taktiež nárast poistného v Chorvátsku.


Životné a zdravotné poistenie

Zákonné poistenie v strednej a východnej Európe opäť vzrástlo dvojciferne o 17 percent v treťom štvrťroku 2007 zo 184 milión eur na 216 milión eur a prispelo tak k operatívnemu zisku AG 11 milión eur.

Uzatvorené životné poistenie v Maďarsku a na Slovensku zaznamenalo najvyšší nárast v regióne. Zatiaľ čo základné poistné v Maďarsku vzrástlo štvrťročne z 24 milión eur v roku 2006 na 51 milión eur v roku 2007, zákonné poistné na Slovensku vzrástlo zo 43 milión eur v roku 2006 na 65 milión eur v roku 2007. Motorom pre tento pozitívny vývoj boli v oboch krajinách najmä kvalitné siete obchodníkov a agentov. )

„Tieto výsledky potvrdzujú, že sme správne využili príležitosť investovať na tomto trhu a zároveň dokazujú silný potenciál ďalšieho rastu našej spoločnosti. Takmer dvadsaťročné pôsobenie AG v strednej a východnej Európe je pre Allianz veľkým prínosom. Preto tu aj naďalej budeme rozširovať naše aktivity a zameriavať sa na to, aby sme sa pre obyvateľov stali najdôveryhodnejším finančným partnerom,“ povedal Werner Zedelius.

Dátum vydania: 26.11.2007

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook