Najväčší rast v skupine Allianz zaznamenáva Ázia a Nová Európa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Najväčší rast v skupine Allianz zaznamenáva Ázia a Nová Európa

Allianz opätovne zažil ďalší úspešný polrok. Ku koncu júna 2007 objem poistného na rozvíjajúcich sa trhoch vzrástol o 17 percent na 6.3 mld. eur. Patria sem aktivity Allianz v Ázii, ďalej v strednej a východnej Európe (tzv. „Nová Európa“) a nekonsolidované entity. Podobne narástla aj ziskovosť - prevádzkový zisk vo výške 436 miliónov eur znamená nárast o 11 percent. Čistý zisk vzrástol o 21 percent na 390 miliónov eur. „Aj v roku 2007 ideme správnym smerom s predpokladom ďalšieho dvojnásobného rastu,“ povedal Werner Zedelius, člen predstavenstva Allianz SE zodpovedný za rozvíjajúce sa trhy.

Ázia: Viac ako India a Čína

V Ázii[1] poistné dosiahlo 4.1 mld. eur, a po prvýkrát prekonalo hranicu 4 mld. eur počas 6 mesiacov. „Bol to ďalší polrok silného rastu a ďalší polrok jasného prekonávania našich cieľov,“ zhrnul Zedelius. 

Dve všeobecné charakteristiky v súčasnosti zvýrazňujú aktivity Allianz v ázijskom regióne. Na jednej strane obrovský rast na strategických trhoch v Indii a Číne, napríklad v Číne poistné v životnom poistení už prekonalo ročné výsledky roku 2006. Na druhej strane, Allianz dosiahol pevnú pozíciu na ostatných dôležitých trhoch v tomto regióne, ako napríklad Austrália, Taiwan, Južná Kórea a juhovýchodná Ázia. „Naše aktivity v tomto regióne sú správne rozložené. Pokračujeme v budovaní solídnej a pevnej pozície na tradičných ázijských rozvíjajúcich sa trhoch a zároveň expandujeme v dvoch rýchlo rastúcich ekonomikách -  Číne a Indii,“ povedal Zedelius.  

Životné a zdravotné poistenie

Najväčším hráčom v životnom poistení v tomto regióne je stále Kórea, kde poistné predstavuje sumu 931 miliónov eur. Ziskovosť je viac ako dvojnásobná, s prevádzkovým ziskom dosahujúcim 78 miliónov eur. V Taiwane proces výkupu minoritného podielu našej životnej poisťovne bol úspešne dokončený a spoločnosť bola premenovaná na Allianz Taiwan Life. Predpísané hrubé poistné dosiahlo takmer 900 miliónov eur, čo je 20 percent viac ako v minulom roku. Dosiahlo sa to vďaka úspechu investičných životných produktov. Allianz China Life prekonala celkové poistné roku 2006 a dosiahla poistné v hodnote 130 miliónov eur v prvej polovici roku 2007, čo je nárast o 173 percent. V júli bola provincia Jiangsu pridaná na zoznam čínskych provincií, kde Allianz ponúka životné poistenie. V Indii, rast Bajaj Allianz dosiahol opätovne 60-percentný nárast a hrubé predpísané poistné dosiahlo 640 miliónov eur.

Poistenie majetku a zodpovednostné poistenie

Výsledky v poistení majetku a v zodpovednostnom poistení sú ťahané najmä Austráliou. Predstavujú približne dve tretiny celkového predpísaného poistného daného regiónu, a to 1.1 mld. eur. India rastie (195 milión eur v prvej polovici, na 38 percent), vďaka úspešnej havarijnej tarife. Taktiež, investície do direct marketingu a bankopoistenia začínajú prinášať želateľný efekt. V Malajzii Allianz dokončil akvizíciu Commerce Assurance Berhad, vďaka čomu sa Allianz General Insurance stala silnou dvojkou na trhu.

Nová Európa: dobré výsledky podporilo aj Rusko

V prvej polovici roka „Nová Európa“ [2] dosiahla viac ako 2 milióny eur v poistnom. V medziročnom porovnaní poistné vzrástlo o 24 percent na 2.2 milióna eur.

Všetky krajiny v Novej Európe sa podieľali na tomto pozitívnom vývoji. Hlavným ťahúňom bolo Rusko, ovplyvnené v máji akvizíciou „Progress-Garant“. Taktiež ruský poisťovací dom „ROSNO“ sa skonsolidoval po jeho februárovej akvizícii Allianzom. 

Životné a zdravotné poistenie

Životné a zdravotné poistenie zaznamenalo signifikantný nárast v povinnom poistnom o 33 percent na 607 miliónov eur. Prevádzkový zisk narástol o 21 percent na 34 miliónov eur.

Na týchto pozitívnych výsledkoch sa podieľali najmä Poľsko a Slovensko. Obe krajiny zaznamenali najvyššiu mieru rastu. V Poľsku poistné vzrástlo o 36 percent na 314 miliónov eur, a to vďaka úspešnému predaju produktov Allianzu poľskou PEKAO bankou tak isto ako aj nárastom predaja doplnkových poistení. Za rovnaké obdobie zaznamenalo Slovensko nárast o 43 percent na 126 miliónov eur. Tento nárast vychádza z predaja nových investičných produktov rovnako ako aj z dobrých výsledkov predajných kanálov.

Poistenie majetku a zodpovednostné poistenie

Hrubé predpísané poistné v poistení majetku a zodpovednostnom poistení vzrástlo počas prvých 6 mesiacov roku 2007 o 21 percent na 1.6 mld. eur. Za rovnaké obdobie prevádzkový zisk bol 146 miliónov eur.

Navyše sa Rusko, Poľsko a Rumunsko pozitívne podieľali na tomto výsledku, a to vďaka nárastu predaja v oblasti poistenia vozidiel. Naviac v Poľsku vzrástla predajná sieť. Poľsko hlásilo rýchlosť rastu 27 percent, čo spôsobilo prudký nárast na 181 miliónov eur. Počas rovnakého obdobia Rumunsko zaznamenalo nárast v poistnom o 25 percent na 173 miliónov eur.

„Opätovne sme prekonali naše ciele v Novej Európe a pokračovali v stratégii výnosného rastu. Tento mimoriadny rast odráža naše ambície a usilovnú prácu zamestnancov Allianz v tomto regióne,“ povedal Zedelius.

Optimistický pohľad na rozvíjajúce sa trhy v roku 2007

Werner Zedelius, člen predstavenstva Allianz SE, sa do budúcnosti pozerá optimisticky, pretože podľa neho Allianz dosiahne vytýčené ciele v roku 2007: „Sme na správnej ceste. Som presvedčený, že rozvíjajúce sa trhy zaznamenajú dvojnásobný rast a jasne sa budú podieľať na celkovom úspechu skupiny Allianz.“


[1] Allianz pôsobí na týchto trhoch: Austrália, Čína, Hong Kong, India, Indonézia, Japonsko, Laos, Malajzia, Nový Zéland, Pakistan, Južná Kórea, Taiwan, Thajsko, Singapur. Uverejnené čísla Ázijského regiónu zahŕňajú aj nekonsolidované OEs v Číne (P&C) v Thajsku a Indii.  

[2] Allianz pôsobí v týchto krajinách: Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Ukrajina, Rusko (s účinnosťou od 21. februára 2007 „ROSNO”, od  21. mája 2007 „Progress – Garant”).

Dátum vydania: 05.09.2007

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook