Dopravná nehoda v zahraničí | Allianz - Slovenská poisťovňa

Dopravná nehoda v zahraničí

   Počas dovolenkovej sezóny narastá počet dopravných nehôd nielen doma, ale aj pri cestách do zahraničia. Ako sa v takomto prípade bez stresu domôcť svojich práv? Odpovedá Anna Gajdárová, riaditeľka odboru likvidácie poistných udalostí v Allianz - Slovenskej poisťovni.

* Počas dovolenky v Rakúsku som mal dopravnú nehodu, ktorú som nezavinil. Pri nehode bola zranená moja manželka. Má nárok na odškodnenie? Dostane ho v rovnakej výške, ako keby bola zranená na Slovensku?

            Slovenský občan poškodený v zahraničí má síce možnosť po vstupe Slovenska do EÚ uplatniť si nárok na náhradu škody doma - na Slovensku u likvidačného zástupcu zahraničnej poisťovne vinníka, ale tento zástupca je len tzv. „prostredníkom a pomocníkom" pri vybavovaní náhrady škody. Pri likvidácii zahraničných škôd platí totiž vo väčšine prípadov (okrem existujúcich výnimiek) právo miesta nehody. V praxi to znamená, že oprávnenosť a výška nároku na náhradu škody je posudzovaná podľa právnych predpisov krajiny, kde došlo k dopravnej nehode. Kritériá vzniku nároku odškodnenia za zranenie môžu byť odlišné (nemusí byť vôbec hradené z PZP), výšku nároku možno posudzovať odlišným spôsobom, za účelom jeho vyčíslenia môže poisťovňa žiadať doloženie úplne iných dokladov ako pri dopravnej nehode na Slovensku. Napríklad v Maďarsku nevzniká nárok na bolestné pri ľahkom zranení, odškodnenie z PZP sa poskytuje len pri ťažkej ujme na zdraví.

* Mám uzatvorené povinné zmluvné poistenie, mal som dopravnú nehodu v zahraničí a poisťovňa mi odmietla preplatiť škodu s odôvodnením, že ide o výluku zo zákona, čo to znamená? Desiatky rokov platím poistné a keď mám nehodu, poisťovňa odmieta platiť. Načo potom platím poistné?

            Dôležité je uvedomiť si, či ste dopravnú nehodu zavinili, alebo ste boli poškodeným. V prípade, že ste boli vinníkom dopravnej nehody, poisťovňa váš nárok na náhradu škody z vášho povinného zmluvného poistenia zamietla oprávnene. Škodu by ste si mohli uplatniť iba z vlastného havarijného poistenia. Klienti poisťovní si však často zamieňajú pojem havarijného poistenia a povinného zmluvného poistenia. Aký je medzi nimi rozdiel? Z havarijného poistenia sa uhrádza škoda na vlastnom vozidle, bez ohľadu na to, kým bola škoda spôsobená. Naopak z povinného zmluvného poistenia sa podľa zákona 381/2001 Z.z. v zmysle neskorších noviel hradí len škoda spôsobená inému.

* Mám firmu s vozidlovým parkom, ktorý väčšinou tvoria kamióny, často dostanem od svojej PZP poisťovne výzvy k nahláseniu poistných udalostí, o ktorým neviem, že boli spôsobené mojimi vozidlami. Ako mám na ne reagovať?

            V prvom rade si overte, či sa konkrétne vozidlo nachádzalo v čase nehody na danom mieste. Na základe zistených informácií pošlite vždy stanovisko svojej poisťovni. Gasto sa totiž likvidátori stretávajú so situáciou, že vodiči kamiónov neinformujú o nehode svojho zamestnávateľa kvôli obave zo straty zamestnania. Mali by ste svojich vodičov vyškoliť, ako postupovať pri nehode a po nehode. Predovšetkým informovať o jej priebehu, prípadne o zavinení. S odstupom času je problematické došetriť podrobnosti, ktoré sú nevyhnutné pre likvidáciu poistnej udalosti.

Spôsobil som dopravnú nehodu v Taliansku, pri ktorej boli poškodené dve vozidlá. Poistnú udalosť som riadne nahlásil a poisťovňa likvidovala škodu z môjho povinného zmluvného poistenia. S odstupom čašu som dostal od poisťovne list, ktorým mi oznámila celkovú sumu, ktorú poškodeným vyplatila. Táto suma sa mi však zdala neúmerne vysoká.

            Podľa medzinárodnej dohody pri likvidácii sú rozhodujúce vnútorné predpisy štátu, kde sa stala nehoda. To znamená, že poškodeným bola poskytnutá náhrada škody podľa talianskeho práva. Tá je ovplyvnená cenou práce a materiálu bežne účtovanou v Taliansku. Môže sa výrazne líšiť od kalkulácií na Slovensku. To isté platí aj pre iné oprávnené nároky, ktoré sa u nás nehradia z PZP (napr. morálne odškodnenie pri úmrtí).

Dátum vydania: 25.09.2007

Zdroj: Auto magazín