Investujte bez rizika | Allianz - Slovenská poisťovňa

Investujte bez rizika

 

* Posledné prieskumy ukazujú, že Slováci sú prístupní rôznym formám investovania. Zároveň poisťovne zaznamenávajú zvýšený záujem o životné poistenie...

            Podstatou produktu garantovaného životného poistenia Allianz IndexEXTRA, ktorý je už tretím zo série produktov investičného životného poistenia, ktoré Allianz Slovenská poisťovňa priniesla na slovenský trh, je investovanie do troch druhov aktív: európskych akcií, komodít a dlhopisov. Výnos produktu je závislý od vývoja troch významných svetových indexov DJ Eurostoxx 50, DJ EUR Comodity Total Return a Iboxx EUR Government Total Return.

* V čom spočíva unikátnosť takéhoto investovania?

            Jedinečnosť zhodnocovania investície spočíva v prispôsobovaní sa vývoju na trhu počas celej doby vkladu, ktorá trvá sedem rokov. Investícia sa bude zhodnocovať tým najvýhodnejším spôsobom, keďže berie do úvahy iba dva najvýkonnejšie indexy. To v praxi znamená, že ak jeden z trojice indexov zaznamená malý rast, poprípade bude klesať, na raste Allianz IndexEXTRA sa to neprejaví. Navyše, Allianz SP klientovi poskytuje po celú dobu investície garanciu 100 percent návratnosti investície.

* Čo konkrétne to pre klienta znamená?

            Pri dĺžke investície sedem rokov garantuje investorovi vložený vklad, pričom celkový historický výnos tohto produktu, v období rokov 1997 2007, dosiahol hodnotu neuveriteľných 255 percent. Investor pritom neplatí žiadne vstupné ani správcovské poplatky. Ako bonus klient navyše dostane poistenie. Plány ľudí niekedy prekrížia smutné, až tragické udalosti. V prípade náhleho úmrtia klienta v čase trvania investície, bude pozostalým vyplatené poistné plnenie vo výške 1,05-násobku hodnoty aktív v deň, ktorý nasleduje po dni ukončenia šetrenia poistnej udalosti.

* Prečo klient investuje na sedem rokov?

            Investícia na obdobie siedmich rokov je pre klienta výhodná. Pri predpokladanom prechode slovenskej meny na euro ostáva kalkulácia výnosu a garancie rovnaká. Ak však klient bude potrebovať peniaze skôr, je možné za minimálny poplatok predčasne ukončiť toto poistenie. Okrem toho, ak investor bude spokojný s výnosom daného produktu už po 4 rokoch jeho trvania, môže si vybrať svoju investíciu s aktuálnym ziskom bez storno poplatku.

* Aké má Allianz Slovenská poisťovňa skúsenosti s takouto formou investovania?

            Allianz Slovenská poisťovňa bola prvou poisťovňou, ktorá takýto produkt priniesla na slovenský trh. Koncom roka 2006 sme uviedli limitovanú sériu Allianz Index130 a následne v roku 2007 Allianz IndexMax, ktoré zaznamenali obrovský úspech a vypredali sa v rekordne krátkom čase. Aj preto sme sa rozhodli v snahe vyjsť v ústrety záujmu klientov, pripraviť tretiu sériu produktu, ktorá má veľa spoločných čŕt s predchodcami, má však aj niekoľko charakteristík, ktoré ho robia odlišným a pre klientov ešte viac atraktívnym. V zahraničí sú takéto investičné príležitosti veľmi populárne, najmä po páde akciových trhov v období po teroristických útokoch v Spojených štátoch.

* Odkedy je možné v prípade záujmu o takýto spôsob investovania finančných prostriedkov si tento produkt zakúpiť?

            Produkt bude dostupný od septembra do konca roka 2007.

* Kde môžu záujemcovia získať viac informácií o produkte a perspektívne aj uzavrieť zmluvu?

            Klienti môžu kontaktovať svojho poistného poradcu alebo zavolať priamo na bezplatnú službu Allianz Direct 0800 122 222 a rezervovať si svoj podiel z celkovej investície.

Dátum vydania: 03.09.2007

Zdroj: MOT´or