Zaoberajú sa poisťovne klimatickými zmenami seriózne? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Zaoberajú sa poisťovne klimatickými zmenami seriózne?

Viac ako desať rokov sa Evan Mills zaoberá aktivitami poistného trhu v súvislosti s klimatickými zmenami. Ako člen vedeckého tímu Národného laboratória v Lawrence Berkley v Kalifornii publikoval Mills niekoľko najdôležitejších výskumov v tejto oblasti. Zároveň uverejňoval články v časopise Science and Forbes. Porozprávali sme sa s ním o tom, ako reaguje na klimatické zmeny poistný trh, a aké sú výzvy a príležitosti pre poisťovne na celom svete.

Dr. Millis, vo všeobecnosti, ako reaguje poistný trh na klimatické zmeny? Ako seriózne sa k tejto problematike poisťovne stavajú?
Prirodzenou tendenciou je odpovedať na vzrastajúce straty zvyšovaním cien, reštriktívnymi opatreniami a dokonca úplným stiahnutím sa z trhu. Boli sme toho svedkami v posledných rokoch v USA. Našťastie, nájdu sa poisťovne, ktoré k celému problému pristupujú proaktívne.
Ak sa pozeráte na tieto veci, napríklad na projekt znižovania emisií v ovzduší (CDP – Carbon Disclosure Project), automobilový priemysel nie je v tomto smere až taký dobrý. Nachádzajú sa tam spoločnosti, ktoré urobili pokrok, ale vo väčšine prípadov sa tak nestalo. Iba jedna zo štyroch poisťovacích spoločností, ktorým bol zaslaný dotazník, odpovedali na otázky. Prirodzene, niektoré poisťovne sa ozvali, že nie sú znečisťovateľmi, tak prečo by sa tým mali zaoberať. Ale ak by sa poisťovne zamysleli, dôvody by boli hneď jasné.

Aké sú rozdiely v prístupe poisťovní z USA a z ostatných kútov sveta?
Myslím, že je veľa rozdielov, nie len jeden zásadný. V Európe a Ázii je silnejšia tradícia venovania sa vede a výskumu než je to v USA. Prirodzene, je to aj v rozdielnom politickom prístupe. Poisťovne sú v mnohých krajinách viac podporované vládou, aby sa zapojili do problematiky. Zároveň sa na problém pozerajú z dlhodobejšieho hľadiska. Ako nedávno naznačila Sternova správa, klimatické zmeny sú vnímané hlavne ako ekonomický problém mimo USA. Oproti tomu v USA politici odvádzajú pozornosť od podstatnej dimenzie tohto problému.

Nedávno ste sa zmienili o tom, že je potrebné venovať pozornosť vplyvu klímy na poistný trh v rozvojovom svete. Prečo?
Citlivosť a riziká plynúce z klimatických zmien sú v rozvojovom svete oveľa vyššie ako vo vyspelejších ekonomikách sveta. Keď sa poisťovne vo Švajčiarsku alebo v Kalifornii „poloobávajú“, v Manile by sa mali naozaj obávať. Klimatické zmeny by sa mohli premeniť na naozajstnú prekážku pre expanziu poistného obchodu v celosvetovom meradle.

Aké sú kroky, ktoré trh potrebuje prijať, aby sa pripravil na klimatické zmeny?
Napísal som množstvo článkov, v ktorých som sa venoval dopadom klimatických zmien na poisťovne a ich klientov. V prvom rade je stále náročnejšie predpovedať, ako sa budú zmeny vyvíjať a aký bude nárast intenzity extrémnych prírodných výkyvov. Zároveň je potrebné viac sa venovať vedeckým výskumom, pripraviť viac katastrofických modelov, ktoré rátajú s klimatickými zmenami, to znamená zakomponovať lepšie dáta a podobne. Staré príslovie hovorí „nemôžeš riadiť to, čo nevieš zmerať.“ Veľa poisťovní si myslí, že sa len adaptujú, ale zmeny sa nemusia diať postupne.
Zároveň sa musíme pozrieť aj na investície. Môžeme sa stretnúť s nepredvídanou koreláciou medzi hlavnou činnosťou poisťovní a ich investíciami. Napríklad ak silná búrka udrie na centrum Tokia alebo New Yorku, vzniknú mnohonásobné simultánne škody tak na majetku ako aj na zábezpekách. Trh by mohol zaznamenať vážny problém likvidity. Zároveň hodnota investícií poisťovní v znečistených oblastiach môže byť riskantná. V podstate nám z toho vyplýva, že poisťovne sa musia pozornejšie pozrieť na svoj majetok a harmonizovať svoje finančné záruky a investičné stratégie.

Ale vidíte aj nejaké príležitosti pre poisťovne, však?
Jedna vec je pozerať sa na zraniteľnosť, resp. citlivosť celého obchodu, iná vec je pozrieť sa na príležitosti, a tam ich vidím veľmi veľa. Ľudia hovoria, že čisté technológie sa stanú práve tým, na čom sa budú zarábať peniaze v nasledujúcich niekoľkých dekádach. Je veľa vecí, ktoré poisťovne môžu robiť: platba za poistenie podľa toho ako jazdíš (pre zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky), vysádzanie vhodnej vegetácie na ochranu poistených hotelov čím izolujeme aj uhlík, alebo investovaním do obnoviteľných zdrojov na pomoc spoľahlivosti elektrickej siete a pod.
Poisťovne zároveň prinášajú zručnosti v riadení rizika spojeného s uhlíkovým predajom, toto napomôže trhu stať sa ešte lepším. A to nie je charita. V štúdii publikovanej v minulom roku sme objavili, že vyše 100 poisťovní konalo s týmto úmyslom. Je to spôsob ako zarobiť peniaze. Ide o naozajstný počiatok a my sme len na jeho povrchu.

Dátum vydania: 21.08.2007

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook