Klíma v kanceláriách sa týka aj vás | Allianz - Slovenská poisťovňa

Klíma v kanceláriách sa týka aj vás

Najväčší znečisťovatelia ovzdušia:

USA 30,3 %
Európa 27,7 %
Rusko 13,7 %
Juhovýchodná Ázia (Čína, India) 12,2 %
Stredná a Južná Amerika 3,8 %
Japonsko 3,7 %
Blízky Východ 2,6 %
Afrika 2,5 %
Kanada 2,3 %
Austrália 1,1 %
Zdroj: Allianz

Vy aj my patríme k najvýznamnejším znečisťovateľom ovzdušia, ktoré je jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich zmeny klímy. Ako je to možné? Európa si na rebríčku štandardne udržuje druhú priečku, nachádza sa v tesnom závese za USA. Čísla nepustia. V prípade, že stále neveríte a máte pochybnosti o zmenách, ktoré sa dejú pred vašimi očami, stačí sa len pozorne pozrieť na niektoré fakty.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila, že 150-tisíc ľudí už zomrelo dôsledkom faktorov, ktoré vyplývajú z prebiehajúcich klimatických zmien. Európa sa nielenže otepľuje o 40 percent rýchlejšie ako zvyšok sveta, ale taktiež v poslednom období utrpela niekoľkými pohromami spôsobenými práve klimatickými zmenami. Ak nezrealizujeme nevyhnutné efektívne kroky, stúpajúca hladina morí bude priamou hrozbou pre všetky prímorské oblasti. V Európe, kde otepľovanie prebieha rýchlejšie ako inde na svete, dôsledky záplav už stoja obrovské sumy peňazí a očakáva sa ich ďalší nárast. Potenciálne finančné straty spôsobené klimatickými zmenami sa nedajú presne určiť, ale Európska komisia ich celkovo odhaduje na 74 triliónov eur. Len tieto fakty možno stačia na to, aby sme sa všetci zamysleli nad tým, ako svojím konaním ovplyvňujeme všetko okolo nás, a aký to má následný vplyv na ľudské životy.

Klimatické zmeny majú vplyv aj na Allianz ako medzinárodnú finančnú skupinu, a to tak v oblasti poistných udalostí, ktoré podnebie priamo vyvoláva, ako aj v oblasti bankovníctva, kde podnebie môže spôsobiť zníženie platobnej schopnosti dlžníkov a poškodenie kolaterálu. Preto sa Allianz rozhodol pristúpiť k problému proaktívne a vytvoril jednotnú stratégiu Allianz ako reakciu na zmeny podnebia, a to najmä pre úžitok klientov.

Práve z týchto dôvodov vychádza Allianz pri svojich celosvetových aktivitách zameraných na znižovanie emisií oxidu uhličitého v ovzduší a aktívne sa zapája do riešenia problému klimatických zmien. Na začiatku tohto roku prijal Allianz stratégiu reagujúcu na zmeny podnebia. Takmer vo všetkých obchodných odvetviach sa zaoberá problematikou klimatických zmien. Napríklad francúzska dcérska spoločnosť Allianz AGF počas posledných rokov investovala do emisného fondu European Carbon Fund (Európsky uhlíkový fond) niekoľko desiatok miliónov eur, Dresdner Bank sa stala vedúcou spoločnosťou na európskom trhu s emisiami a Allianz Global Investor´s „Ecotrends Fund“ investoval do obnoviteľných zdrojov v Európe, USA a Ázii viac ako 1 bilión eur počas jedného roka.

Dátum vydania: 01.08.2007

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook