Demografia ako výzva | Allianz - Slovenská poisťovňa

Demografia ako výzva

Na dnešnej tlačovej konferencii v Budapešti Allianz informoval o súčasnom demografickom vývoji v strednej a východnej Európe. Pri tejto príležitosti regionálne zastúpenie Allianz a Allianz Global Investors (AGI) prezentovali najnovšiu štúdiu o vývoji dôchodkových systémov v 11 krajinách strednej a východnej Európy.

Tak ako v mnohých častiach sveta, prirodzená dĺžka ľudského života rastie. Lepšia životná úroveň, stravovacie návyky a dostupnosť lepšej medicínskej starostlivosti sú hlavným hnacím motorom tohto trendu nielen v strednej a východnej Európe.
Za súčasných podmienok každá generácia v krajinách strednej a východnej Európy v budúcnosti bude nahradená len na 60 percent. Populácia stále klesá. Nárast prisťahovalectva by mohol vyrovnať tento trend prirodzenej zmeny populácie, ale vlna prisťahovalectva do týchto krajín nebude dosahovať v dohľadnej dobe dostatočnú veľkosť.

Pri absencii väčšieho prisťahovalectva a klesajúcej pôrodnosti, narastajúca dĺžka prirodzeného života podporuje rast priemerného veku. Jedine veková skupina nad 65 rokov bude v budúcnosti rásť. Očakáva sa, že populácia v strednej a východnej Európe poklesne do roku 2050 o približne 15 percent (zhruba 16 miliónov ľudí), to znamená pokles zo 102 na približne 86 miliónov obyvateľov.

Najvýraznejší vo všetkých krajinách je porovnanie podielu ľudí starších ako 65 rokov medzi súčasnosťou a rokom 2050. Jeden z troch obyvateľov bude starší ako 65 rokov v Bulharsku, v Maďarsku to je 28 percent a v Poľsku 29 percent. „Dĺžka života je stúpajúca, a to je pre každého človeka to najcennejšie. No zároveň si každý musí uvedomiť, ako si udržať životný štandard aj počas dôchodku. To znamená, že ľudia si musia starostlivo naplánovať, ako budú financovať svoj dôchodkový vek,” komentoval demografický vývoj Werner Zedelius, člen predstavenstva Allianz zodpovedný za rozvíjajúce sa trhy.

Do určitej miery niektoré krajiny strednej a východnej Európy už začali aktívne riešiť očakávané zmeny v spoločnosti. Dôchodkové reformy zavedené počas poslednej jeden a pol dekády brali ohľad na demografický vývoj. Výsledkom bol pokles dôležitosti priebežného financovania a nárast dôležitosti dôchodkových fondov.

Cieľom Allianz je byť najdôveryhodnejším poskytovateľom finančných služieb pre svojich klientov. „Allianz vstúpil na trhy strednej a východnej Európy veľmi skoro. Máme 18 miliónov zákazníkov od Prahy až po Vladivostok. Prostredníctvom našej dobre rozvinutej distribučnej siete neustále komunikujeme s našimi klientmi. S medzinárodnými skúsenosťami Allianz a znalosťami lokálneho trhu sme v pozícii poskytnúť riešenia potrieb zákazníkov v celom rozsahu od životného poistenia cez dôchodkové fondy až po správu aktív,” povedal Werner Zedelius.


Allianz Global Investors: Penzijné trhy strednej a východnej Európy očakávajú nárast 19 percent ročne do roku 2015

Najnovšia štúdia Allianz Global Investors ukazuje, že osem z 11 krajín strednej a východnej Európy uviedlo príspevkovo definovaný povinný penzijný systém. To vytvorilo kapitálový druhý penzijný pilier, ktorý je spravovaný externými dôchodkovými spoločnosťami a nie je prepojený so zamestnaneckými schémami.

Brigitte Miksa, riaditeľka odboru dôchodkov v Allianz Global Investors povedala: „Očakávame nárast dôchodkových fondov v krajinách strednej a východnej Európy o 19 percent ročne do roku 2015, čo znamená nárast fondov z 51 miliárd euro na 245 miliárd euro.” Poľsko je v súčasnosti najväčším trhom strednej a východnej Európy, s podielom 60 percent. Spolu Poľsko, Maďarsko a Česká republika budú mať 80-percentný trhový podiel na objeme očakávanom v roku 2015, hoci predstavujú len 55 percent populácie strednej a východnej Európy.

Uvedením povinného kapitalizačného piliera, krajiny strednej a východnej Európy potvrdili vyššiu udržateľnosť ich penzijných systémov financovaných z verejných peňazí a sú pred mnohými západoeurópskymi krajinami v diverzifikácii dôchodkových príjmov,” dodala Brigitte Miksa.

Keď sa osobné dôchodkové účty zaviedli po prvýkrát, krajiny strednej a východnej Európy sa rozhodli regulovať možnosti investovania do rôznych aktív, vo viacerých krajinách existujú limity na investície do akcií a do zahraničných aktív. Mnohé krajiny navyše zaviedli relatívne alebo absolútne záruky výnosov, čo tiež obmedzuje investície do akcií.

Brigitte Miksa povedala, že „vlády krajín strednej a východnej Európy potrebujú nájsť správnu rovnováhu medzi snahou rozvíjať domáce kapitálové trhy a snahou podporovať efektívne investovanie dôchodkových fondov.” Správa upozorňuje na zaujímavý trend v krajinách strednej a východnej Európy, ktorý smeruje k sofistikovanejším celoživotným investičným stratégiám, ktorých cieľom je presnejšie prepojiť individuálne rizikové profily s umiestnením aktív v závislosti od veku klienta. „Niektoré krajiny urobili prvé kroky v tejto stratégii tým, že vyžadujú založenie viacerých fondov s rôznymi kombináciami aktív, dlhopisov a nástrojov peňažného trhu,” dodala.

Dátum vydania: 23.07.2007

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook