Dovolenka s anjelom | Allianz - Slovenská poisťovňa

Dovolenka s anjelom

Allianz-Slovenská poisťovna   

Leto spája väčšina ľudí s dovolenkami často aj v zahraničí. Okrem oddychu a krásnych zážitkov nás však môžu postretnúť aj neočakávané udalosti a nehody. Ako si pomôcť? Hovoríme o tom s Miroslavom Pacherom, členom predstavenstva Allianz - Slovenskej poisťovne.

* Môžu naši čitatelia urobiť niečo preto, aby si nepokazili dovolenku?

            Každý dovolenkár si uvedomuje, že určitým nepríjemnostiam v podobe choroby, úrazu či krádeže vecí sa, žiaľ, niekedy vyhnúť nedá.

* Ich následky však pomôže zmierniť vhodné poistenie.

            Pre cesty do zahraničia odporúčame uzatvoriť si cestovné poistenie.

V prípade potreby ošetrenia či liečenia, špeciálnej prepravy domov, poškodenia alebo krádeže batožiny, ak bola spôsobená škoda druhému či sa stal vážny úraz, Allianz - SP uhradí z cestovného poistenia vzniknuté náklady alebo nahradí škodu. Za rádovo niekoľko sto korún si tak môžeme ušetriť neraz milióny.

* Aké sú najčastejšie dôvody, pre ktoré dovolenkári v zahraničí vyhľadajú lekára a koľko takéto ošetrenie stojí?

            Pri dovolenkách do južných krajín sú najčastejšie žalúdočné a črevné ťažkosti, slnečné alergie, drobné poranenia (napríklad morským ježkom), zápaly ucha a podobne. Ošetrenie takýchto ochorení či zranení stojí v priemere niekoľko tisíc až desaťtisíc korún.

* Určite sa vyskytnú tiež zložitejšie situácie, ktoré sa môžu prihodiť aj zdanlivo celkom zdravým dovolenkárom...

            V prípade závažnejších ťažkostí, napríklad žlčníkového záchvatu, zlomenín či úrazov hlavy, môže ošetrenie stáť až niekoľko stotisíc korún, ak je potrebný prevoz pacienta na Slovensko, je to dalších najmenej stotisíc. Komplikované prípady, ktoré sa síce nevyskytujú veľmi často, ale môžu sa prihodiť, ako ste spomenuli, tiež zdanlivo zdravým dovolenkárom, môžu stáť až viac ako milión korún. Je to napríklad infarkt, ťažký úraz či následná zložitá operácia. Vzhľadom na to, že individuálne cestovné poistenie Allianz - Slovenskej poisťovne kryje liečebné náklady v neobmedzenej výške, sa však naši klienti nemusia obávať, že by mali problém s uhradením aj tých najvyšších nákladov.

* V krajinách Európskej únie môžu naši občania využiť aj európsky preukaz zdravotného poistenia. Treba mať k nemu aj komerčné cestovné poistenie?

            Klientom by sme odporúčali zobrať si na cesty oboje - európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) aj komerčné cestovné poistenie. Zo zdravotného poistenia sú totiž v každej krajine hradené len tie náklady, na úhradu ktorých majú nárok „domáci". To znamená, že ak si v niektorej krajine musí pacient hradiť lieky sám či zaplatiť spoluúčasť na liečebných nákladoch (niekde až 30%), rovnaké pravidlá sa vzťahujú aj na cudzinca, ktorý sa preukáže týmto preukazom.

* V akej situácii je dovolenkár, ktorý má aj komerčné poistenie?

            Hlavný rozdiel je v tom, že z komerčného poistenia sa hradia všetky tieto náklady. Pripomeňme ešte jeden dôležitý benefit: súčasťou cestovného poistenia sú aj nepretržité asistenčné služby - priateľ na telefóne, ktorý poradí, pomôže nájsť vhodné zdravotnícke zariadenie, zabezpečí úhradu nákladov. Voliteľnou súčasťou cestovného poistenia je aj poistenie batožiny, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu a doplnkové asistenčné služby, ako aj poistenie stornovacích poplatkov za zájazd či cestovný lístok.

* Veľa Slovákov trávi dovolenku doma, napríklad na horách. Môžete aj im ponúknuť vhodné poistenie?

            Pre domácich dovolenkárov máme v ponuke „balíček", ktorý obsahuje poistenie batožiny, zodpovednosti za škodu a úrazové poistenie, prípadne aj poistenie stornovacích poplatkov pre prípad zrušenia zaplatenej dovolenky z vážnych dôvodov. Na hory odporúčame poistenie nákladov na záchranné akcie horskej služby - pre prípad úrazu, náhleho ochorenia či zablúdenia, kedy by musela zasahovať Horská záchranná služba. Jej výkony sú totiž od minulého roku spoplatnené a nepoistení návštevníci hôr by si ich museli hradiť z vlastného vrecka.

Ďalšie informácie o poistení vozidiel získate aj na stránke www.allianzsp.sk, na bezplatnej infolinke 0800 122 222 denne od 7. do 21. h alebo v ktorejkoľvek pobočke Allianz - Slovenskej poisťovne či prostredníctvom obchodných zástupcov.

Dátum vydania: 24.07.2007

Zdroj: Auto magazín