INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP | Allianz - Slovenská poisťovňa

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. je najväčším hráčom na slovenskom poistnom trhu. Už tri roky ju vedie Torsten Leue, s ktorým sme sa porozprávali o súčasnom vývoji.

* Naostatok sme spolu hovorili pred tromi rokmi. Ako hodnotíte vývoj na poistnom trhu automobilov na Slovensku?

            Leue: Všeobecne možno povedať, že trh v tejto oblasti je velmi komplikovaný. Zmenšuje sa, poistné poplatky poklesli o dvojmiestne percentuálne hodnoty, ale náklady na opravy a škody dvojmiestne vzrástli. V tejto oblasti začínajú poisťovne písať červené čísla.

* Pri poistení automobilov celkom?

            Leue: Pri povinnom zmluvnom poistení, ale pri havarijnom poistení je podobný vývoj, no tam už predtým boli niektoré segmenty neziskové.

* Aký je vývoj z pohľadu vašej poisťovne, ktorá bola v minulosti jedinou a zdedili ste celé portfólio poistencov?

            Leue: Všeobecne platí, že podiel na trhu vyšší než 30-40 % nemožno trvalo udržať, aj keď sme v niektorých službách najlepší. Nehľadíme iba na rast, ale práve dobrými službami sa snažíme udržiavať dlhodobú spokojnosť klientov.

* Ako vnímate postavenie AllianzSlovenskej poisťovne v porovnaní s konkurenciou?

            Leue: Sú vlastne dva trhy: povinné zmluvné poistenie (PZP) a havarijné poistenie. V havarijnom poistení sme lídrom na trhu v počte poistencov, ale aj v kvalite služieb. To nám hovoria nielen klienti, ale aj nezávislé hodnotiace agentúry. Z výsledkov práce v tejto oblasti mám velmi dobrý pocit. Naopak, v povinnom zmluvnom poistení vzhľadom na silný cenový boj nemám takýto dobrý pocit, pretože je to dlhodobý obchod a ak je stratový, nie je to dobrá perspektíva, strata bude stále väščia.

* Aký je vývoj v tejto oblasti na iných trhoch?

            Leue: Napríklad v Maďarsku a v Čechách nebol taký prudký vývoj konkurencie v oblasti cien, pretože liberalizácia tam trvala dlhšie. Prechodné obdobia boli dlhšie než jeden-dva roky, takže sa poisťovne mohli lepšie pripraviť a preskúmať vývoj a štruktúru škodovosti. Na Slovensku sa trh veľmi rýchlo liberalizoval, na trh vstúpili spoločnosti, ktoré mali príliš malé portťóliá, než aby si mohli škodovosť spočítať a ponúkli atraktívne ceny povinného poistenia. Vznikla silná konkurenčná situácia, kde poplatky za rok-dva klesli asi o štvrtinu, čo má veľký vplyv na hospodárenie poisťovní.

* Aký vplyv môže mať táto situácia na trh? Budú musieť niektoré poisťovne trh opustiť?

            Leue: Toto je otázka pre akcionárov, ktorí sa musia rozhodnúť, aký podiel chcú mať na Slovensku, závisí to od dlhodobých cieľov. V každej spoločnosti sa budú skôr či neskôr touto otázkou zaoberať, no na takom malom, a pritom silne konkurečnom trhu, ako je Slovensko, sa dá vôbec len ťažko zvýšiť hodnota akcií.

* Aké by bolo ideálne rozdelenie trhu, koľko poisťovní by uniesol?

            Leue: Ono to ani nemá tak do činenia s počtom poisťovní, skôr s ich strategickými cieľmi. Záleží, čo chcú dosiahnuť, či povinné poistenie automobilov potrebujú do svojho portfólia, aj keď je stratové, len aby poslúžili svojím klientom. Teda je to skôr otázka kvality než kvantity.

* Zamýšľate sa nad prípadnými zmenami, ktoré by mohli zlepšiť výnosnosť PZP, ako je iná tarifikácia a podobne?

            Leue: Našou dlhodobou stratégiou je, aby zákazník dostal takú cenu, akú si zaslúži. Máme na to program, ktorý zohľadňuje zákazníka individuálne. Jeho individuálny profil, vek, škodovosť a podobné kritériá, ale tiež technický stav jeho auta. Je tam 500 OOO najrozličnejších kombinácií, ktoré umožňujú veľkú mieru individualizácie. A viem, si predstaviť, že pre lojálnych klientov pripravíme také podmienky, aby sme ich vernosť ocenili.

* V poslednom čase rastie u nás trh ojazdených vozidiel. Ako sa to prejavuje v skladbe vašich poistencov?

            Leue: V podstate nijako. Podiel poistenia nových a ojazdených automobilov aspoň v našej poisťovni zostáva rovnaký.

* Približný pomer?

            Leue: Nezverejňujeme.

* Aký máte pomer poistenia automobilov k ostatným druhom poistenia?

            Leue: Štyridsať percent nášho portfólia tvorí poistenie automobilov. Veľmi silne sa nám rozvíja životné poistenie, a tak podiel automobilového poistenia je u nás z roka na rok menší.

* Aké postavenie má Allianz-Slovenská poisťovňa v koncerne Allianz? Aké postavenie majú poisťovne koncernu v strednej a východnej Európe?

            Leue: Allianz je celkove v tejto oblasti lídrom. Na štyroch trhoch sme jednotkou: v Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku a na Slovensku. Na ostatných trhoch sme do tretieho miesta. AllianzSlovenská poisťovňa je tu vlajkovou loďou.

Dátum vydania: 16.07.2007

Zdroj: Auto motor a šport