Klimatické zmeny: Čo je to globálne otepľovanie? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Klimatické zmeny: Čo je to globálne otepľovanie?

Allianz sa problematikou klimatických zmien zaoberá na celosvetovej úrovni. Snaží sa informovať širokú verejnosť o tomto probléme a aktívne k nemu pristupuje. Preto je dôležité postupne sa zoznámiť so všetkými faktormi vplývajúcimi na našu klímu. Jedným z hlavných a prvotných dôvodov prebiehajúcich zmien je práve globálne otepľovanie. Čo to presne globálne otepľovanie je a ako vzniká?

„Globálne otepľovanie je definované ako nárast priemernej teploty na Zemi. Ako sa Zem stáva teplejšou, pohromy, ako napríklad hurikány, suchá a záplavy sa objavujú častejšie.“ Za posledných 100 rokov priemerná teplota vzduchu blízko zemského povrchu narástla o niečo menej ako 1 ˚C (0,74 + / - 0,18 ˚C). Nezdá sa, že by to bolo tak veľa? Podľa vedcov práve vyššia teplota vzduchu zodpovedá za zreteľný nárast búrok, záplav a zúrivých lesných požiarov, ktorých sme boli svedkami za posledných 10 rokov. Údaje poukazujú na to, že súčasný nárast teploty o 1 stupeň robí zemeguľu najteplejšou za minimálne posledných tisíc rokov. Najteplejším z dvadsiatich zaznamenaných rokov sa 19 vyskytlo po roku 1980. Dokonca tri doteraz zaznamenané najhorúcejšie roky boli počas posledných 8 rokov.

Avšak, nejde len o to, že Zem sa zohrieva, ale aj o to, akou rýchlosťou. Vo svete vždy existovali prirodzené klimatické zmeny - doba ľadová a prechodný stav, ale to sa dialo počas určitej periódy 50-tisíc až 100-tisíc rokov. Takýto rýchly nárast teploty, aký bol zaznamenaný za posledných 30 rokov, sa podľa dostupných vedeckých poznatkov nestal nikdy predtým. Ba čo viac, prirodzene by Zem mala byť v perióde mierneho ochladzovania, vzhľadom na prirodzené príčiny ako solárny cyklus a vulkanické aktivity, ale nie v presne opačnej, vo fáze zohrievania. Všetky tieto fakty vedú vedcov k záveru, že momentálne zmeny, ktoré zažívame, nie sú prirodzeným javom a nie sú zapríčinené spontánnymi príčinami. Človek je za to zodpovedný, tvrdia vedci. Potom prirodzene vyvstáva otázka: „Čo sme spravili preto, aby to tak nebolo?“

Skupina Allianz sa rozhodla spolu s World Wildlife Fund (WWF) spojiť svoje sily a zrealizovali štúdiu na tému „Klimatické zmeny a finančný sektor: Akčný program“, ktorá mapuje a ponúka ucelený pohľad na problematiku klimatických zmien vo svete a jej dosahu na firmy. Allianz - spoločne s WWF sa zasadzujú za rozprúdenie debaty na túto aktuálnu tému a dúfajú, že spoločne prispejú k riešeniu tohto stále naliehavejšieho problému, ktorým v súčasnosti trpí celý svet. Vďaka spomínanej štúdii sa podarilo identifikovať faktory negatívne ovplyvňujúce finančný sektor a zároveň ponúka aj riešenia.

Na začiatku tohto roku Allianz prijal stratégiu reagujúcu na zmeny podnebia. Takmer vo všetkých obchodných odvetviach sa zaoberá problematikou klimatických zmien. Napríklad francúzska dcérska spoločnosť Allianz AGF počas posledných rokov investovala do emisného fondu European Carbon Fund (Európsky uhlíkový fond) niekoľko desiatok miliónov eur. Dresdner Bank sa stala vedúcou spoločnosťou na európskom trhu s emisiami a Allianz Global Investor`s „Ecotrends Fund“, investoval do obnoviteľných zdrojov v Európe, USA a Ázii viac ako 1 bilión eur počas jedného roka.

Viac informácií o klimatických zmenách ponúkame aj na internetovej stránke Allianz www.knowledge.allianz.com.

Dátum vydania: 12.07.2007

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook