V zmluvných servisoch kvalita | Allianz - Slovenská poisťovňa

V zmluvných servisoch kvalita

 

* Od roku 2004 začala Allianz - SP rozvíjať sieť zmluvných servisov. Aká je štruktúra zmluvnej siete opravcov?

            Od roku 2004 máme z oblasti opravárenstva vozidiel v evidencii 481 zmluvných partnerov. Z toho je 106 špecialistov na opravy autoskiel a 75 bezobhliadkových opravcov, u ktorých má klient Allianz - SP možnosť nahlásiť poistnú udalosť a priamo tu mu zaškolený pracovník servisu vykoná obhliadku vozidla a následne bez straty času sa začne aj oprava. Klient získa nielen čas, ale aj vysokú kvalitu opravárenských služieb.

* Ako je možné pri dnešnej rôznorodosti servisov objektívne posúdiť kvalitu a rozsah poskytovaných opravárenských služieb pre klientov Allianz - SP?

            Na základe dlhoročných skúseností. Servisy sme rozdelili do troch kategórií a zaviedli ich hodnotenie. Prvá, všeobecná časť hodnotenia posudzuje servis z hľadiska autorizácie na predaj vozidiel a náhradných dielov, prijímanie opráv a poskytovanie podporných služieb našim klientom. Druhá časť je zameraná na celkové technické vybavenie servisu a poskytované servisné služby, ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitu a rýchlosť samotnej opravy vozidla. Princíp hodnotenia servisu je zreteľný: čím kvalitnejšie vybavená dielňa, tým lepšie hodnotenie. Najvyššie hodnoteným servisom je ten, ktorý disponuje vlastnou dielňou pre mechanické, klampiarske i lakovacie práce a pomocnými technológiami, ako napríklad opravárenská súprava na čelné sklá a plasty. Dnes máme do najvyššej kategórie zaradených 70 percent zmluvných servisov. Za najvyššiu kvalitu služieb je servis ocenený Značkou kvality.

* Čo zahŕňa toto ocenenie a aké podmienky musí zmluvný servis spĺňať?

            Grafická forma " značky kvality " v plnej miere vystihuje poskytovaný rozsah služieb. Samotný piktogram obsahuje univerzálny kľúč - symbol opravárenstva, ktorý je doplnený o anglické pomenovanie FULL a GLASS, vyjadrujúce nadštandard v poskytovaných službách daného opravcu. Zmluvný servis so žltou Značkou kvality vykonáva opravy všetkých poškodení vozidla na základe obhliadky technikom Allianz - SP. Jednou z podmienok pre udelenie značky kvality je akceptácia stanovených nákladov na opravu podľa kalkulácie technika Allianz - SP s následným uzatvorením poistnej udalosti bez vystavenia faktúry, jednoznačné posudzovanie a riešenie doobhliadok poškodených vozidiel podľa vopred stanoveného postupu a zaradenie servisu do najvyššej kategórie A z pohľadu jeho vybavenia. Zmluvný servis s červenou Značkou kvality a s nápisom GLASS je oprávnený prevziať hlásenie poistnej udalosti, vykonať obhliadku vozidla a následne aj opravu poškodeného zasklenia. Zmluvný servis so zelenou Značkou kvality a s nápisom FULL patrí k naším VI. P. partnerom. Je oprávnený vykonať všetky úkony potrebné pre likvidáciu poistnej udalosti a navyše od jej nahlásenia až po odovzdanie vozidla z opravy poskytne klientom Allianz - SP benefity ako napríklad odtiahnutie poškodeného vozidla z miesta havárie do servisu, poskytnutie náhradného vozidla počas opravy, objednanie klienta a začatie opravy do 24 hodín od oznámenia poistnej udalosti, vykonanie sezónnej prehliadky, vernostný program a pod.

* Aká je stratégia ocenenia Značkou kvality?

            Priblížiť klientom Allianz - SP naše partnerstvo s opravcami a zároveň im pomáhať v orientácii vo výbere kvalitných slovenských autoservisov.

* Čo nové pripravuje Allianz - Slovenská poisťovňa v roku 2007?

            Nový systém ProLik (progresívna likvidácia) umožňuje vykonať obhliadku poškodenia ešte v čase, keď škodová udalosť nebola registrovaná v poistno-technickom systéme našej poisťovne. Obhliadka spolu s fotodokumentáciou je po uložení do elektronického archívu ihneď k dispozícii likvidátorovi poistnej udalosti. Znamená to vyššiu pružnosť celého procesu likvidácie a poukázania poistného plnenia našim klientom. *

Dátum vydania: 25.06.2007

Zdroj: Auto magazín