Dobré poistenie nikdy nesklame | Allianz - Slovenská poisťovňa

Dobré poistenie nikdy nesklame

Klient je pre nás dôležitý, my sme tu kvôli nemu

Značka Allianz už mnoho rokov patrí medzi najvýznamnejšie v európskom a aj celosvetovom poisťovníctve.

Dnes pôsobí spoločnosť takmer v 70 krajinách sveta a v Európe zastupuje 45 miliónov klientov. Na Slovensku Allianz-Slovenská poisťovňa v roku 2006 dosiahla takmer 31-percentný podiel na trhu a spravuje vyše 6 miliónov poistných zmlúv. V očiach verejnosti jednoznačne patrí medzi top poskytovateľov poistných produktov a služieb.

Ako každá poisťovňa, tak aj Allianz-Slovenská poisťovňa má záujem a snahu oslovovať a získavať klientov vo všetkých oblastiach poistných produktov a služieb. Preto jej dlhodobým heslom je - Zlepšujme sa...

            „Klient je pre nás dôležitý, sme tu preto, aby sme dôsledne a pružne napĺňali jeho potreby a požiadavky. Našou snahou je, aby sme očakávania každého existujúceho aj potenciálneho klienta splnili a ponúkli mu také poistenie a služby, ktoré mu budú v maximálnej miere vyhovovať," zdôrazňuje Miroslav Pacher, člen predstavenstva a viceprezident pre obchod Allianz-Slovenskej poisťovne.

            Allianz-Slovenská poisťovňa dosiahla za rok 2006 vynikajúce výsledky, ktoré sú odrazom jej dlhodobo proklientsky orientovanej stratégie. V uplynulom roku uzatvorila viac než 1 milión poistiek, čo je nepochybne silným prejavom dôvery klientov. Ku koncu roka spravovala 6,4 mil. poistných zmlúv s ročným poistným vo výške 18,3 mld. Sk. Kvalitné a včasné vybavovanie poistných udalostí je jednou z jej prioritných činností.

            „Predpísané poistné dosiahlo výšku 15,8 mld. Sk, z čoho neživotné poistenie tvorilo 11,1 mld. Sk a životné poistenie 4,7 mld. Sk. Tieto výsledky jasne ukazujú, že Allianz-Slovenská poisťovňa dnes stojí na troch silných pilieroch: životné poistenie, neživotné poistenie a starobné dôchodkové sporenie, vďaka čomu sme finančne najsilnejšou poisťovňou na Slovensku," prízvukuje Pacher a dopĺňa: „Čísla ešte nevytvárajú celkový obraz o spoločnosti. Allianz-Slovenská poisťovňa nie je len finančnou jednotkou na poistnom trhu, ale naše produkty a služby získali viaceré prestížne ocenenia. Napríklad v súťaži Zlatá minca sme potvrdili pozíciu najlepšej poisťovne na trhu so siedmimi víťazstvami v kategóriách povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, úrazové poistenie a pripoistenie, poistenie motorových vozidiel, poistenie podnikateľov, poistenie nehnuteľností a domácností. Cestovné poistenie a naše životné poistenie si odniesli striebro."

            Vďaka priaznivým finančným výsledkom klienti profitujú nielen z rýchlejšej likvidácie poistných udalostí, ale poisťovňa pre nich rozširuje aj telefonické a internetové služby. Klienti poisťovne už môžu nahlasovať poistné udalosti prostredníctvom internetu alebo cez bezplatnú infolinku Allianz Direct 0800 122 222, čím sa urýchli a zefektívni celý proces vybavovania.

            Zároveň Allianz-SP uviedla na Slovensku novú značku kvality. Týmto spôsobom pomáha klientom orientovať sa vo výbere kvalitných služieb slovenských autoservisov.

            „V každom obchode prichádzajú nové trendy spojené s tým, čo klienti chcú a požadujú. Aby náš obchod bol ten najlepší, keď to chcete dosiahnuť, musíte s trhom držať krok. Oproti obdobiu, keď som prišiel do poisťovne, sú dnes spôsoby predaja a komunikácie diametrálne odlišné," konštatuje Pacher a pokračuje: „V roku 1995 si ľudia kupovali poistky v pobočkách, nevyhľadávali iné distribučné kanály. Dnes sa už začínajú správať podľa toho, čo je pre nich najlepšie a najjednoduchšie pri výbere poisťovne a jej produktov. Preto musíme zachytiť vývoj v oblasti počítačovej techniky, ponúkať poistenie cez internet, musíme prevádzkovať call centrum, viesť pobočky a obchodnú sieť. Je teda nevyhnutné splniť požiadavky klientov, z tejto mozaiky nám nesmie nič chýbať."

            Poistný produkt sa kupuje pre prípad vzniku poistnej udalosti v budúcnosti. Preto je dôležité, aby poisťovňa udržovala úzky kontakt s klientom a následne mu vedela zostaviť takú poistku, akú klient potrebuje. Preto i naďalej zostáva veľmi dôležitou obchodnou stratégiou obchodná sieť, reprezentant, ktorý sa s klientom stretne a poradí mu.

            „Ostatné predajné kanály, ktoré vznikajú ako alternatíva, na druhej strane slúžia pre tých, ktorí nevyhľadávajú obchodníka, ale cielene vedia, čo si chcú a môžu kúpiť. To sa dá aj cez internet alebo call centrum. Ich otázky však opäť musia zodpovedať obchodníci. A preto si myslím, že aj v budúcnosti pôjde gro obchodu práve cez nich, stanú sa rodinným poradcom pre klienta, niečo podobné, ako je napríklad rodinný lekár," uzatvára Miroslav Pacher.

"Ak chce byť poisťovňa úspešná na trhu, portfólio jej produktov musí osloviť v prvom rade zákazníkov v regióne. Náš trh má svoje špecifiká a naším cieľom je ich promptne a cielene pokryť. Klient k nám príde s potrebou zabezpečiť sa pre prípady 'nepohody'. Nepríde si kúpiť hotovú vec s definovanými parametrami a s návodom na použitie. Našou úlohou je špecifikovať najvhodnejšie poistenie pre jeho potreby. Produkty, ktoré ponúkame, konzultujeme s našimi klientmi a sami aktívne vstupujú do ich vývoja. Nám to pomáha hlbšie pochopiť rôznorodosť situácií, do ktorých sa ľudia v kritických chvíľach dostávajú. Poisťovňa nevyvíja produkty pre svoje portfólio, ale pre klientov."

Dátum vydania: 19.06.2007

Zdroj: Financie