Klimatické zmeny priamo vplývajú na zdravie populácie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Klimatické zmeny priamo vplývajú na zdravie populácie

Svetová zdravotná organizácia (WHO) odhaduje, že približne okolo 150-tisíc úmrtí bude spôsobených vplyvom klimatických zmien vo svete – počet bude narastať rýchlosťou vzostupu priemerných teplôt. Sú to práve krajiny tretieho sveta, ktoré budú trpieť najviac. Preto Allianz podporuje verejnú diskusiu na túto aktuálnu tému vo svete.

V lete mnohé krajiny v Európe bojujú s horúčavami, ktoré majú za následok tisíce ľudí postihnutých výraznou zmenou počasia. Hlavne mnoho starších ľudí citlivých na zmeny počasia trpí chorobami priamo súvisiacimi s týmito zmenami. V neposlednom rade sme svedkami zmeny počasia aj v našej krajine, kedy dosahované teploty patria medzi historicky najvyššie.
O súvislosti medzi verejným zdravím a klimatickými zmenami nikto nepochybuje, ľuďom žijúcim v najchudobnejších krajinách sveta to je takmer zbytočné pripomínať. Týka sa to najmä krajín Sub Saharskej Afriky a Južnej Ázie, kde si ľudia až príliš uvedomujú tieto abnormálne zmeny, ktoré ovplyvňujú ich každodenný život.

Klimatické zmeny dramaticky zhoršujú situáciu. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila, že 150-tisíc ľudí už zomrelo na následky faktorov, ktorý vyplývajú z týchto zmien. K najviac úmrtiam dochádza v krajinách tretieho sveta, v ktorých prežitie je úzko závislé od prístupu k pitným zdrojom, stabilného ekosystému a regulárnych vodných systémov. Všetky tieto faktory sú a naďalej budú viac atakované, ak sa daná situácia nezačne zlepšovať.

V máji 2006, nezisková organizácia „Kresťanská pomoc“ publikovala správu „The Climate of Poverty“, ktorá sa týkala otázok vplyvu klimatických zmien na chudobu niektorých krajín. Správa sa zaoberala dosahom týchto zmien na krajiny ako Keňa, Bangladéš a iné krajiny a prezentovala, že je možné, že okolo 182 miliónov ľudí v Sub Saharskej Afrike by mohlo umrieť v dôsledku prebiehajúcich klimatických zmien počas 21. storočia.

Allianz ako podporovateľ širokej verejnej diskusie na danú problematiku pripravil internetovú stránku www.knowledge.allianz.com, prostredníctvom ktorej informuje verejnosť o tejto ako i ďalších otázkach týkajúcich sa klimatických zmien vo svete.

Dátum vydania: 19.07.2007

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook