Allianz Slovenská poisťovňa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Odpovedá Ing. Miroslav Pacher riaditeľ odboru privátnych klientov Allianz -Slovenskej poisťovne, a.s.

Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. sa už dlhší čas vo svojej činnosti riadi heslom "Zlepšujme sa". Čo by sme mali pod týmto slovným spojením rozumieť?

Odpovedá Ing. Miroslav Pacher riaditeľ odboru privátnych klientov Allianz -Slovenskej poisťovne, a.s.

V týchto dvoch slovách je presne vyjadrené naše smerovanie. Zlepšovanie však chápeme nielen smerom von, voči klientom, ale aj smerom dovnútra. Stále hľadáme nové efektívnejšie spôsoby práce aj v našich vnútorných štruktúrach tak, aby klient pri každej návšteve našej pobočky naozaj pocítil, že sme partnerom, na ktorého sa môže kedykoľvek obrátiť. Snažíme sa, aby aj naša komunikácia s klientmi bola efektívna a neoberala ich o čas. Konkrétne mám na mysli stále častejšie využitie alternatívnych komunikačných prostriedkov v styku s klientmi, akými sú napríklad telefóny alebo internet. Klienti, ktorí uprednostňujú priamu komunikáciu, môžu smerovať svoje otázky prostredníctvom bezplatnej linky Allianz Direct 0800 122 222 na našich skúsených operátorov. Cez telefón klienta informujeme a podľa potreby mu vysvetlíme detaily našich poistných produktov, pomôžeme mu zorientovať sa v nich, prípadne sa o nich poradiť a pokiaľ mu naša ponuka vyhovuje a je to možné, zrealizujeme hneď cez; telefón uzavretie poistenia. Alternatívne komunikačné prostriedky využívame aj pri likvidácii poistných udalostí. Zaviedli sme možnosť nahlásenia poistnej udalosti cez telefón. Vďaka tejto jedinečnej službe je možné nahlásiť poistnú udalosť na bezplatnú linku Allianz Direct 080012 22 22. Po nahlásení škody sa technik - špecialista našej poisťovne skontaktuje s klientom a ponúkne možnosť obhliadky v servise alebo technik príde na dohodnuté miesto obhliadky. Zároveň s klientom preberie ďalší: postup.

Dátum vydania: 12.03.2007

Zdroj: Auto motor a šport