40-tisíc analýz počas 75 rokov existencie | Allianz - Slovenská poisťovňa

40-tisíc analýz počas 75 rokov existencie

Pred 75 rokmi vznikla kancelária na testovanie materiálov, ktorá sa neskôr stala celosvetovo známa pod názvom Allianz centrum pre technológie (AZT) - miesto pre výskumy a kvalitný servis. Experti centra pomáhajú predchádzať poškodeniu a havárii áut a tiež neustále objavujú ekonomicky úsporné riešenia použitia nových technológií.
Od vzniku centra v roku 1932 zahŕňala práca inžinierov pohľad späť (Ako sa to stalo?) a následne pohľad do budúcnosti (Ako môžeme týmto a ostatným poškodeniam predchádzať?). Dnes je hlavnou náplňou AZT hľadať najvhodnejšie spôsoby prevencie.

Analýza poškodení
Centrum bolo založené oddelením poistenia priemyslu Allianz. V roku 1920 sa veľká časť techniky v Nemecku nachádzala v zlom technickom stave. Nehodovosť a následne vysoká škodovosť sa vyskytovali stále vo väčšej miere. Dokonca ešte pred založením centra, ktoré sa venovalo výlučne tejto problematike, zamestnanci poisťovne sa snažili odhaliť príčiny nehôd, aby boli schopní presne a správne vykalkulovať odškodné. V krátkom čase centrum nadobúdalo väčšie opodstatnenie a dôležitosť. V roku 1936, po 4 rokoch fungovania, zamestnanci centra preštudovali 170 prípadov poškodenia, častokrát v úzkej spolupráci s vedcami z rôznych univerzít a vedeckých inštitútov. Postupne sa o centre dozvedalo stále viac ľudí. Onedlho prišli objednávky aj z iných firiem, ktoré mali záujem využívať jeho služby.
V roku 1945 centrum začínalo od začiatku a stalo sa dôležitým partnerom počas povojnovej éry v Nemecku. V roku 1962 sa hlavné sídlo premiestnilo do južnej časti Nemecka, do okolia Mníchova, Ismaningu.

Zvýšenie bezpečnosti na cestách
Počas rokov premávka na cestách enormne vzrastala a poistenie vozidiel sa stalo najvýznamnejším poistením. Začiatkom 70. rokov AZT vytvoril špecializovaný tím, ktorý sa zaoberal špeciálne automobilovým inžinierstvom. Dokonca aj dnes je jediným centrom tohto druhu v Európe.
Kým analyzovanie škodovosti v priemyselnom poistení sa týkalo najmä špecializovanej oblasti, výsledky bádania z oblasti bezpečnosti na cestách prináša výsledky pre milióny motoristov na celom svete. Či už je to zníženie nákladov na opravu vozidla, zlepšovanie funkcie povinných bezpečnostných pásov, správne aplikovanie airbagov, bezpečnejšie cestovanie pre deti (sedačky), bezpečnostné systémy pre autá, ktoré komplikujú život zlodejom áut, zlepšenie funkcie nárazníkov, ktoré lepšie odolávajú nárazom a pod. Za posledných 35 rokov tento tím priniesol množstvo poznatkov a praktických rád pre každú z týchto oblastí.

Držať krok s dobou
Tím zaoberajúci sa technológiami v priemyselnom poistení taktiež drží krok s dobou. Ich „risk servis“ pomáha odhaľovať príčiny eventuálnych nehôd a zabrániť im skôr než sa skutočne stanú. V záujme celosvetovo pôsobiacej skupiny Allianz ponúkajú a vykonávajú tieto služby aj pre krajiny ako sú Brazília, Nigéria alebo Thajsko. Taktiež sa zaoberajú problematikou nanotechnológií, obnoviteľných energetických zdrojov, a rizík vyplývajúcich z klimatických zmien.

Nová doba
„Ako súčasť Allianz Corporate & Speciality, pre Allianz centrum pre technológie nastala nová doba“, povedal CEO Axel Theis k príležitosti jeho výročia a dodal: „Centrum ponúka svojim klientom kompletné riešenia vyplývajúce z eventuálnych rizík.“
„Allianz centrum pre technológie čelí novým výzvam, pretože eventuálne riziká sa menia spolu s dobou,“ dopĺňa Lutz Cleemann, generálny riaditeľ AZT a AZT Risk & GmbH. „Ale cieľ centra a práca ostávajú nezmenené: Naďalej podporovať Allianz ako celosvetovo pôsobiaceho poisťovateľa a poskytovateľa finančných služieb. Zároveň podporovať rozvoj priemyslu a spoločnosti ako takej, v snahe o jej neustály rozvoj, a uistiť sa, že nové technológie sú oprávnené, ekonomicky výhodné a poistiteľné.“

Dátum vydania: 21.06.2007

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook