Zedelius: Pokračujeme úspešnou cestou rastu | Allianz - Slovenská poisťovňa

Zedelius: Pokračujeme úspešnou cestou rastu

Ako vnímate výsledky za rok 2006 dosiahnuté v krajinách strednej a východnej Európy?

Zedelius: Som veľmi spokojný s tým, že sme schopní pokračovať v raste za posledné roky aj v roku 2006. Všetkých osem krajín sa spolupodieľalo na pozitívnych výsledkoch. Celkové predpísané poistné v roku 2006 pre tento región dosiahlo 2.7 miliárd eur.
Skorý vstup na niektoré trhy strednej a východnej Európy sa nám teraz vracia vo väčšej miere. Sme dobre etablovaní v tomto regióne a na dobrej pozícii – nie sme trhovou jednotkou na trhu medzi zahraničnými poisťovňami bezdôvodne. Sme jednotkou v Rumunsku, na Slovensku i v Maďarsku.
Určite nechceme zaspať na vavrínoch a chceme naďalej pokračovať v raste.

Aký predpokladáte ďalší vývoj v tejto oblasti?

Zedelius: Počas posledných piatich rokov Allianz v tomto regióne rástol v priemere 24 percentami. V budúcnosti predpokladáme podobný vývoj, dvojciferný rast pre strednú a východnú Európu.
S rastúcou prosperitou bude v týchto krajinách rásť záujem o poistenie a finančné produkty. Vidíme tu veľký potenciál. V porovnaní s Nemeckom je stále na nízkej úrovni.
Obyvatelia strednej a východnej Európy zatiaľ vynaložia 180 eur ročne na poistenie. V Nemecku, v priemere ročne je to 1730 eur.
V strednej a východnej Európe sa reformovali dôchodkové systémy a vytvoril sa druhý pilier. V Maďarsku reforma prebehla v roku 1989, v Českej republike v roku 1994 a v Poľsku v roku 1999. Avšak, stále je veľký záujem pre osobné dôchodkové produkty. To znamená, že dôchodkové schémy budú hrať dôležitú úlohu v nasledujúcich rokoch.
Stredná a východná Európa je stále jedným z najväčších a najdôležitejších trhov pre Allianz. Sme veľmi dobre etablovaní na trhoch a sme pripravení na nové výzvy.

Ktoré z krajín zaznamenali najväčší nárast?

Zedelius: Opätovne zopakujem - som šťastný, že sme boli úspešní v každej krajine tohto regiónu, v ktorej pôsobíme, a to buď významným čistým nárastom zisku alebo v predpísanom poistnom, alebo posilnením či expandovaním našich pozícií.
Napríklad Chorvátsko dosiahlo významný nárast v čistom zisku viac ako 80 percent v porovnaní s rokom 2005. Dvojciferný rast naprieč všetkými segmentmi nám pomohol dosiahnuť takéto výsledky. Životné poistenie v Českej republike rástlo 12 percentami, rýchlejšie ako celý český trh. V Maďarsku sme v polovici októbra úspešne založili banku.

Dátum vydania: 04.04.2007

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook