Stredná a východná Európa v roku 2006 pokračuje v správnom smere rastu | Allianz - Slovenská poisťovňa

Stredná a východná Európa v roku 2006 pokračuje v správnom smere rastu

Allianz pokračuje správnym smerom rastu v strednej a východnej Európe. Predpísané poistné za rok 2006 v oblastiach poistenia majetku, životného poistenia a zdravotného poistenia bolo okolo 2.7 miliárd eur. V porovnaní s rokom 2005 je to takmer 21 percentný rast. "Nielenže sme si udržali našu excelentnú pozíciu v strednej a východnej Európe, ale navyše sa nám podarilo sa i naďalej rozvíjať," povedal Werner Zedelius, člen predstavenstva Allianz zodpovedný za rozvíjajúce sa trhy.

V roku 2006 Allianz zaznamenal významný rast vo všetkých oblastiach pôsobenia. Rast z predchádzajúcich rokov pokračoval úspešne v poistení majetku, v životnom i zdravotnom poistení. Všetky krajiny strednej a východnej Európy sa podieľali na pozitívnom rozvoji spoločnosti.

Hrubé poistné narástlo v majetkovom a zodpovednostnom poistení o 6,5 percenta z 1.774 miliárd eur v roku 2005 na 1.891 miliárd eur. Rumunsko zaznamenalo najvyšší nárast v tejto oblasti. Hrubé poistné rástlo približne 33 percentami z 220 miliónov eur na 292 miliónov eur. Tento nárast bol spôsobený najmä vynikajúcou obchodnou službou a expanziou v poistení priemyslu.

Rast v životnom poistení bol ešte viac badateľný. Prijaté poistné vzrástlo o 73 percent zo 479 miliónov eur v roku 2005 na 828 miliónov eur. Tento región zaznamenal najvyššiu mieru rastu zo všetkých spoločností skupiny Allianz. Poľsko oznámilo najsilnejší rast vo výške do 370 percent, narástlo z 99 miliónov eur na 367 miliónov eur. Hybnou silou tohto nevídaného rastu bolo spoločné podnikanie s poľskou bankou PEKAO-Bank.

Allianz – Slovenská poisťovňa si počas posledných troch rokov počína na trhu veľmi dobre v životnom i majetkovom poistení. So súčasným 33 percentným podielom je lídrom na slovenskom poistnom trhu.

Allianz – Slovenská DSS, založená v roku 2004, sa taktiež stala lídrom na trhu v oblasti starobného dôchodkového sporenia. Tieto výsledky poukazujú na to, že spoločnosť je najdôveryhodnejším poskytovateľom týchto služieb na Slovensku.

Začiatkom októbra 2006, Allianz zákazníkom predstavil limitovanú ponuku investično- poistného produktu Allianz Index v krajinách Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Poľsko, Rumunsko a Slovensko. Allianz čerpal skúsenosti z celej skupiny pri príprave tohto produktu. Navyše, Allianz bol prvou poisťovacou spoločnosťou, ktorá založila banku v Maďarsku v polovici októbra 2006. Počas prvých desiatich týždňov jej pôsobenia banka získala takmer 20 tisíc nových klientov. Toto naznačuje ďalšie úspechy skupiny Allianz ako medzinárodného finančného poskytovateľa služieb. Zákazníci profitujú zo skúseností celej skupiny Allianz v oblastiach poisťovníctva, správy aktív a bankovníctva.

„Tento región bude i naďalej patriť medzi významné motory rastu. Vďaka potenciálu, ktorý tento trh má, som veľmi optimistický. Myslím, že budeme i naďalej sledovať dvojciferný rast,“ poznamenal Zedelius na otázku ďalšej perspektívy pre strednú a východnú Európu.

Vo februári tohto roku Allianz získal majoritu v ROSNO a teraz vlastní približne 97 percent akcií. S predpísaným poistným vo výške takmer 630 miliónov eur a rastom na úrovni 44 percent v roku 2006 sa spoločnosť radí medzi 3 najlepších poisťovateľov na ruskom trhu. Agentúra Moody´s zvýšila rating poisťovne ROSNO na Baa1. Rusko je pre Allianz zaujímavým trhom s veľkým potenciálom budúceho rastu.

Allianz pôsobí v krajinách strednej a východnej Európy od roku 1989 a na trhu bývalého Sovietskeho zväzu od roku 1990. Allianz je zastúpený na ôsmich najdôležitejších trhoch tohto regiónu a patrí medzi top 5 poskytovateľov finančných služieb. S 12 percentným celkovým podielom v roku 2005 je Allianz lídrom na trhu medzi medzinárodnými poisťovacími spoločnosťami v strednej a východnej Európe a dvojkou medzi všetkými spoločnosťami v tomto regióne.

Dátum vydania: 04.04.2007

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook