Prvýkrát ocenia najlepší príspevok s témou poistenia a poisťovníctva | Allianz - Slovenská poisťovňa

Prvýkrát ocenia najlepší príspevok s témou poistenia a poisťovníctva

Slovenský syndikát novinárov a Allianz – Slovenská poisťovňa vyhlásili Novinársku súťaž na rok 2007 o najlepšie príspevky v rôznych kategóriách. Ich spoločnou snahou je oceniť kvalitnú prácu novinárov. Navyše novinári súťažia po prvýkrát aj o Špeciálnu cenu Allianz – Slovenskej poisťovne za príspevok v oblasti poisťovníctva.

Do novinárskej súťaže na rok 2007 sa môžu prihlásiť novinári zo všetkých médií (t. j. tlačené média, rozhlas, televízia a internetové noviny). Autori môžu prihlásiť 1 až 3 samostatné príspevky/časti seriálu, uverejnené v termíne od 1. novembra 2006 až 31. októbra 2007, z ktorých každý bude hodnotený samostatne.

Kategórie:

I. spravodajstvo (report, správa),

II. publicistické žánre (komentár, analýza, rozhovor, investigatíva, glosa),

III. beletristické žánre (reportáž, fejtón, esej),

IV. novinárska fotografia

Odmena v každej kategórii sa pohybuje v závislosti od umiestnenia od 4 tisíc do 12 tisíc korún. Špeciálna cena Allianz –Slovenskej poisťovne za najlepší príspevok s témou poistenia a poisťovníctva za rok 2007 je dotovaná sumou 32 tisíc korún. O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodne odborná porota zložená z novinárov, pedagógov žurnalistiky a mediálnych odborníkov.

Príspevky zasielajte poštou priebežne počas tohto roku do 1. decembra na adresu Slovenského syndikátu novinárov alebo elektronickou formou na . Odovzdanie cien sa uskutoční 5. januára 2008.

Dátum vydania: 23.03.2007

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook