Allianz - SP poskytla VOP zálohu 40 miliónov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - SP poskytla VOP zálohu 40 miliónov

Allianz – Slovenská poisťovňa vyplatila Vojenskému opravárenskému podniku zálohu vo výške 40 miliónov korún. Urobila tak na základe platnej poistnej zmluvy o poistení majetku a zodpovednosti za škodu. Celková výška škody bude známa až po dôkladnom prešetrení poistnej udalosti a sprístupnení objektu a potrebných podkladov k šetreniu.

Allianz – Slovenská poisťovňa od piatku pozorne monitoruje škody spôsobené výbuchom Vojenského opravárenského podniku v Novákoch. Krízový tím, ktorý vedie prezident spoločnosti Torsten Leue, označil výbuch v Novákoch podľa rozsahu škôd za jednu z najväčších poistných udalostí posledných rokov.

Poisťovňa aktívne spolupracuje s krízovým štábom, ktorý vedie minister obrany František Kašický.

Dátum vydania: 07.03.2007

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook