Allianz – SP opäť úspešná v odhaľovaní poisťovacích podvodov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz – SP opäť úspešná v odhaľovaní poisťovacích podvodov

Allianz – Slovenská poisťovňa úspešne bojuje proti pokusom o poisťovacie podvody. V roku 2006 preskúmala ďalších 727 podozrivých poistných udalostí s predpokladaným poistným plnením 106 miliónov korún, z ktorých vyplynulo 103 trestných oznámení. V 30 prípadoch bolo trestné stíhanie úspešné. Páchatelia boli odsúdení v odsudzujúcom rozsudku, alebo trestné stíhanie bolo podmienečne zastavené a páchatelia boli zaviazaní povinnosťou uhradiť spôsobenú škodu. V niektorých prípadoch sa páchatelia pod ťarchou dôkazov priznali k spáchaniu poisťovacieho podvodu. Výsledkom boja proti podvodom je klesajúci počet poistných udalostí so znakmi poisťovacieho podvodu. Vďaka tomu sa Allianz – SP darí nezvyšovať poistné, z čoho profitujú najmä jej klienti.

Zo slovenských štatistík vyplýva, že približne desať až pätnásť percent z predpísaného poistného ide do rúk podvodníkom, čo je až päť miliárd ročne. Najväčšie problémy s páchaním poisťovacích podvodov od roku 2004 poisťovňa zaznamenala v povinnom zmluvnom poistení (982 prípadov), ďalej v havarijnom poistení motorových vozidiel (734), v poistení majetku vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi a regresov (743). Celkovo Allianz - SP prešetrila 2459 prípadov s potenciálnym plnením takmer 220 miliónov korún.

Podľa štatistík Allianz – Slovenskej poisťovne sa poisťovacie podvody páchajú v každom regióne, najmarkantnejšie sú v Nitrianskom, Bratislavskom regióne, ale aj v oboch východoslovenských regiónoch. Trestná sadzba za poisťovací podvod pri trestných rozkazoch a odsudzujúcich rozsudkoch je závislá od spôsobu spáchania trestného činu, osoby páchateľa a výšky spôsobenej škody v rozmedzí od 1 do 15 rokov.

Systém boja s poisťovacími podvodmi Allianz – SP pozostáva zo včasného a presného odhaľovania podozrivých poistných udalostí. „V roku 2006 sa nám podarilo potvrdiť podozrenie až v 58 percentách prípadov zo všetkých uzatvorených šetrení. Poisťovací podvod je trestným činom aj v štádiu pokusu a už pri jeho odhalení podáva poisťovňa trestné oznámenie,“ uzatvára Jaroslava Zemanová z Allianz – Slovenskej poisťovne.

Dátum vydania: 07.03.2007

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook