Allianz - SP už prepláca škody po výbuchu v Novákoch | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - SP už prepláca škody po výbuchu v Novákoch

Do pondelka obeda Allianz – Slovenská poisťovňa zaregistrovala vyše sto poistných udalostí na súkromnom majetku občanov v súvislosti s výbuchom vojenského opravárenského podniku. Poisťovňa predpokladá celkovo 250 poistných udalostí. Každému klientovi, kde škoda presiahne 5 tisíc korún, Allianz – SP poskytne zálohu, ktorú môže využiť napríklad na nevyhnutné úpravy.

Po výbuchu boli najviac poškodené výplne skiel na bytoch a rodinných domoch. V šiestich prípadoch Allianz – SP zaznamenala poškodenie statiky budovy, ktoré potvrdí znalecký posudok. Škody na majetku hlásia občania z Novák a okolia, Prievidze, Handlovej a Bojníc. Pri menších škodách, napr. ak ide len o výmenu skiel na bytoch a rodinných domoch, poisťovňa prepláca náhradu škody aj bez obhliadky. Poistné plnenie poukazuje poisťovňa na účet klientov zvyčajne do troch až štyroch dní, prvé úhrady poisťovňa poslala klientom v priebehu pondelka.

Okamžite po piatkovom výbuchu prišli na miesto nešťastia pracovníci poisťovne, ktorí zisťovali predbežný odhad škôd na majetku občanov. Nadviazali spoluprácu so starostami zasiahnutých obcí a umožnili občanom nahlasovať škody na miestnych úradoch. Priamo v Novákoch pracovník poisťovne počas víkendu pomáhal občanom s vyplňovaním hlásení a usmerňoval ich pri ďalšom postupe.

Odporúčania pre občanov

1. Nahlásiť poistnú udalosť na miestnom úrade, kde majú k dispozícii tlačivá z poisťovne.

2. Môžu využiť hlásenie škody cez infolinku 0800 122 222 alebo cez internet www.allianzsp.sk.

3. Pri väčších škodách odporúčame zdokumentovať rozsah poškodenia, najlepšie na fotografiách alebo videu.

4. Po zdokumentovaní môžu pracovať na odstraňovaní škôd.

5. Pri menších škodách, napr. ak ide len o výmenu skiel na bytoch alebo rodinných domoch poisťovňa prepláca škody aj bez obhliadky na základe predloženého dokladu za opravu, resp. výmenu.

6. Poistné plnenie poskytne poisťovňa na účet klienta do niekoľkých dní, zvyčajne troch až štyroch.

Dátum vydania: 05.03.2007

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook