Poistenie ACTIVE: Pre mladých a aktívnych | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistenie ACTIVE: Pre mladých a aktívnych

Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka od februára nový druh poistenia ACTIVE, ktorý je jediným svojho druhu na slovenskom trhu a je určený pre aktívnych mladých ľudí. Ide o nové poistenie, v ktorom mladým klientom poisťovňa poskytuje komplexnú ochranu voči rizikám, s ktorými sú najčastejšie konfrontovaní, a ktoré odráža ich životný štýl.

V rámci jedného poistenia klienti získavajú poistenie hnuteľných vecí, poistenie zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie, v ktorom poisťovňa poskytne odškodné za čas nevyhnutného liečenia, úrazové poistenie, kde si klient poisťuje trvalé následky a obľúbené cestovné poistenie „Basic“. Pritom z akých poistení sa bude ACTIVE skladať je len na klientovom rozhodnutí.

„Poistenie sme zostavili tak, aby čo najlepšie odzrkadľovalo potreby našich klientov. Vďaka bohatej databáze a vlastným štatistickým údajom sa nám podarilo pripraviť koktail toho, čo si mladí vo veku od 18 až 30 rokov u nás najčastejšie poisťujú. Preto sme sa rozhodli ponúknuť im to v jednom balíku,“ hovorí Katarína Janáková z Allianz – Slovenskej poisťovne.


Z čoho sa skladá ACTIVE

Poistenie domácnosti
Klient si poisťuje všetky hnuteľné veci, ktoré má v domácnosti a využíva ich. Napríklad elektroniku, domáce spotrebiče, nábytok, šatstvo a pod.

Poistenie zodpovednosti za škodu
V tomto poistení je klient chránený v prípadoch, keď spôsobí škodu pri bežnej činnosti, ktorú robieva, niekomu inému. Napríklad pri štúdiu, športe, prevádzke domácnosti, chove zvierat a pod.

Úrazové poistenie – denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia
Ak je následkom úrazu pracovná neschopnosť dlhšia ako 21 dní, poisťovňa klientovi vyplatí za každý deň liečenia stanovené denné odškodné

Úrazové poistenie – poistenie trvalých následkov s progresívnym plnením
V prípade, že úraz zanechá trvalé následky, poisťovňa klientovi vyplatí podľa rozsahu telesného poškodenia príslušné percento z poistnej sumy.

Cestovné poistenie „Basic“
Medzi mladými ľuďmi je obľúbené cestovné poistenie. Vďaka tomuto poisteniu sú klienti počas dovolenky zabezpečení. Poisťovňa za nich uhradí liečebné náklady, ubytovanie blízkej osoby, zubné ošetrenie, škodu na batožine, cennostiach, športovom náradí a pod.

Dátum vydania: 13.02.2007

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook