PRÉMIA PLUS do konca marca! | Allianz - Slovenská poisťovňa

PRÉMIA PLUS do konca marca!

Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka od februára zvýhodnené kapitálové životné poistenie v rámci programov Život a Baby budúcnosť. Akcia s názvom Prémia plus sa vzťahuje na poistné zmluvy uzatvorené v období od 1. februára do 30. marca 2007 so začiatkom poistenia najneskôr 31. marca 2007.

Čo znamená PRÉMIA PLUS?
Okrem technickej úrokovej miery 2,5 % p. a. Allianz – Slovenská poisťovňa pri výplate poistného plnenia z kapitálového životného poistenia garantuje aj štvorpercentnú prémiu plus, a to v prípade splnenia nasledovných podmienok:

 klient si uzatvorí kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia,

 poistná doba v kapitálovom životnom poistení je dohodnutá najmenej na 10 rokov,

 prémia plus je stanovená vo výške 4 % z priemernej rezervy započítanej na kapitálovom životnom poistení k 31. decembru príslušného kalendárneho roka,

 prémia plus je pripisovaná počas prvých piatich rokov trvania kapitálového životného poistenia,

 pripísaná prémia plus bude každoročne až do vzniku poistnej udalosti zhodnocovaná o technickú úrokovú mieru.

V rámci programu Život, kde je možné súčasne dojednať viac taríf kapitálového životného poistenia, uplatníme Prémiu plus na všetky dojednané tarify po splnení základných podmienok.

Dátum vydania: 12.02.2007

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook