Poistnú udalosť možno nahlásiť cez internet | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistnú udalosť možno nahlásiť cez internet

Nahlasovať vzniknuté poistné udalosti z havarijného a povinného zmluvného poistenia môžu poistenci Allianz - Slovenskej poisťovne prostredníctvom internetovej stánky www.allianzsp.sk. Stačí vyplniť formulár na internetovej stránke, ostatné už spracujú odborníci v poisťovni. Okrem on-line nahlasovania poistných udalostí môžu klienti nahlásiť poistnú udalosť aj prostredníctvom bezplatnej infolinky Allianz Direct na čísle 0800 122 222. Naďalej však možno udalosť nahlásiť aj priamo v ktorejkoľvek pobočke.

Dátum vydania: 05.02.2007

Zdroj: Eurobiznis