V ALLIANZ - SLOVENSKEJ POISŤOVNI ZAROBÍTE NA SVOJOM VOZIDLE DVAKRÁT | Allianz - Slovenská poisťovňa

V ALLIANZ - SLOVENSKEJ POISŤOVNI ZAROBÍTE NA SVOJOM VOZIDLE DVAKRÁT

Allianz - Slovenská poisťovňa pripravila pre svojich klientov výhodnú akciu, pri ktorej motoristi môžu vlastnou angažovanosťou získať ďalšiu zaujímavú zľavu v povinnom zmluvnom poistení.
Podstatou akcie je, že pri predaji vozidla jeho pôvodný držiteľ, ktorý je klientom Allianz - Slovenskej poisťovne, odporučí novému držiteľovi povinné zmluvné poistenie tiež v Allianz - Slovenskej poisťovni. V prípade, že sa nový držiteľ automobilu rozhodne uzatvoriť povinné zmluvné poistenie vozidla v Allianz-Slovenskej poisťovni, vzniká pôvodnému držiteľovi nárok na 5-percentnú zľavu pri uzatváraní novej zmluvy povinného zmluvného poistenia. Možnosť získať 5- percentnú zľavu je obmedzená na obdobie troch mesiacov od predaja vozidla.
Verní klienti Allianz - Slovenskej poisťovne si môžu zľavu uplatniť jednoduchým spôsobom prostredníctvom bezplatnej Infolinky Allianz Direct.
Okrem spomenutej akciovej zľavy klient získa ďalšiu zľavu 5 % za uzatvorenie zmluvy prostredníctvom služby Allianz Direct a až 10-percentnú vernostnú zľavu. Celkovo tak môže klient získať zľavu až do 20 %, prípadne aj ďalšiu zľavu za spoluúčasť.
Viac informácii možno získať prostredníctvom Infolinky Allianz Direct 0800 122 222 alebo www.allianzsp.sk.

Dátum vydania: 02.10.2006

Zdroj: MOT'or