Allianz - SP ponúka jedinečné investičné životné poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - SP ponúka jedinečné investičné životné poistenie

Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka od októbra nový druh investičného životného poistenia Allianz Index 130, ktorý je jediným svojho druhu na slovenskom trhu. Ide o limitovanú sériu, v ktorej klientom poisťovňa garantuje minimálnu návratnosť 130 percent vloženej jednorazovej sumy do poistenia za desaťročné obdobie.

Prostredníctvom tohto poistenia klienti investujú do cenného papiera na dobu 10 rokov. Poistenie im začína platiť prvým januárom 2007 a zmluvu si môžu uzatvoriť do 31. decembra 2006. Minimálne stanovená hranica jednorazovej sumy vloženej do poistenia je 100 tisíc korún. Na konci poistenia Allianz - Slovenská poisťovňa vyplatí klientom priemerné zvýšenie indexu Dow Jones Euro Stoxx 50(R) za desaťročné obdobie. Minimálne však garantuje 30 percent navyše k vkladu. Zároveň je táto investícia chránená poistením.

Zloženie cenného papiera pozostáva z kombinácie investovania do dlhopisu a opcie na akciový index Dow Jones Euro Stoxx 50(R). Priemerné zvýšenie tohto indexu počas 10 rokov obchodovania na burze cenných papierov bolo 118 percent. "Pri tomto druhu poistenia môže klient vďaka priaznivému vývoju na akciových trhoch získať 100 percent zo zvýšenia hodnoty indexu, pričom maximálny výnos nie je zhora ohraničený", hovorí Branislav Jendroľ z Allianz - Slovenskej poisťovne. Ak by klient investoval napríklad 200 tisíc korún a index by sa vyvíjal rovnakým spôsobom aj v ďalšom období, tak by klient na konci poistenia získal 436 tisíc korún.

Index DJ Eurostoxx 50

Akciový index Dow Jones Euro Stoxx 50(R) je priebežne vypočítavaný kurzový barometer, ktorý spája kurzový vývoj 50 najvýznamnejších európskych korporácií. Index je pravidelne vypočítavaný podľa transparentných pravidiel a dopredu známych kritérií. Medzi najvýznamnejšie spoločnosti (v hodnotení indexu zahrnuté najvyššou váhou) patria napríklad: Total, Sanofi-Aventis, Nokia, Telefonica, ENI, Siemens a Allianz.

Výhody Allianz index 130

Garantovaná investícia. Klient má garanciu, že po 10 rokoch mu poisťovňa vyplatí 130 percent celého vkladu.

Výborný historický výnos. Napriek tomu, že výnosy z minulých období nezaručujú výnosy v budúcnosti, tak tento typ investície má výborné predpoklady atraktívne zhodnotiť investíciu.

Priemerné zvýšenie indexu Euro Stoxx 50(R). Hodnota indexu sa mení, ale ani negatívny vývoj na konci poistnej doby nemôže výrazne znížiť celkový výnos, pretože klientove zhodnotenie je závislé od priemerného vývoja.

Poistná doba je 10 rokov. Je výhodné investovať na dlhšie obdobie, pretože očakávaným zavedením eura sa výrazne znížia investičné možnosti a garantované výnosy zďaleka nebudú dosahovať súčasnú úroveň. Pri zavedení eura sa len prekalkuluje hodnota cenného papiera z Sk na euro podľa stanoveného kurzu, avšak výnosy ostávajú.

V 5. roku je možné poistenie zrušiť bez poplatku. Táto výhoda Allianz Indexu 130 robí z tohto poistenia aj zaujímavú krátkodobú investíciu. V tomto prípade však klient nemá garanciu vkladu.

Opcia na Euro Stoxx 50(R). Index Euro Stoxx 50(R) odzrkadľuje vývoj 50 najvýznamnejších Európskych firiem, medzi ktoré patrí významnou mierou aj Allianz.

Možnosť daňového odpočtu. Klienti, ktorí sa v tomto roku dožili aspoň 44 rokov, si môžu investíciu do Allianz Indexu 130 odpočítať zo svojich daní, rovnako ako jednorazové životné poistenie. (t.j. každý rok jednu desatinu vkladu).

Dátum vydania: 02.10.2006

Zdroj: 24hod.sk