ALLIANZ JE EURÓPSKA. | Allianz - Slovenská poisťovňa

ALLIANZ JE EURÓPSKA.

Nemecký Allianz si namiesto skratky AG (akciová spoločnosť) od polovice októbra už za názov píše SE (Societas Europaea, európska spoločnosť). Nemecký poistný gigant sa stal prvou veľkou firmou, ktorá sa rozhodla skonvertovať na obchodnú firmu založenú podľa celoeurópskeho práva. Podľa šéfa Allianzu Michaela Diekmanna to bol najlepší spôsob, ako sa zlúčiť s dcérskou RAS v Taliansku a zároveň zredukovať zbytočnú administratívu v rámci spoločnosti. Allianz je prítomný na všetkých trhoch EÚ, Nemecko tvorí v rámci úniovej skupiny štvrtinu obratu. Konverzia na SE trvala viac ako rok, akcie Allianzu SE sa obchodujú na talianskej burze.

Dátum vydania: 19.10.2006

Zdroj: Trend