Allianz je poisťovňou roka | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz je poisťovňou roka

Allianz-Slovenská poisťovňa (AllianzSP), a. s., získala v ankete o najlepšiu poisťovňu roka 1. miesto v kategórií Poistenie vozidiel (havarijné a/alebo povinné zmluvné poistenie) za rok 2006. Okrem toho bola ocenená špeciálnou cenou za najlepšiu likvidáciu poistných udalostí v kategórii Poisťovňa vozidiel. Súťaž zorganizovala Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP).
Pre úvodný 1. ročník Ankety SIBAF (Slovak Insurance Broker and Agent Forum) Award 2006 sa rozhodla osloviť a udeliť právo hlasovať len sprostredkovateľom poistenia právnickým subjektom, ktoré predstavujú hlavné distribučné cesty predaja jednotlivých produktov na poistnom trhu. Do hodnotenia kategórie Poisťovňa vozidiel sa zapojilo 30 poisťovacích maklérov a 2 poisťovací agenti. Z maximálneho počtu 100 bodov získala Allianz-SP 83,64; druhá v poradí Česká poisťovňa Slovensko, a. s., 78,10 a tretia Generali Poisťovňa, a. s., 75,24. V prvej päťke je ešte UNIQA poisťovňa, a.s., ktorá získala 74,26 a KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., 72,18 bodu.
Podobné ankety v hodnotení služieb poisťovní alebo poistných produktov sú vo svete bežné a uznávané aj v odborných kruhoch. Jej cieľom je podľa predsedu anketového výboru Olivera Borka každoročne porovnávať kvalitu poisťovacích produktov a služieb jednotlivých poisťovní a čo je dôležité, vyhodnotiť ju odborníkmi v oblasti sprostredkovania poistenia. "Anketou chceme súčasne zvýšiť povedomie verejnosti o činnosti sprostredkovateľov poistenia a ich zodpovednosti pri poskytovaní služieb," dodal. TASR o tom informovala hovorkyňa AllianzSP Lucia Muthová.

Dátum vydania: 14.11.2006

Zdroj: KORZÁR, košický denník