Allianz-SP zachová v roku 2007 súčasnú úroveň cien PZP | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz-SP zachová v roku 2007 súčasnú úroveň cien PZP

Allianz - Slovenská poisťovňa (Allianz-SP), a. s., zachováva súčasnú úroveň cien Povinného zmluvného poistenia (PZP) zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla aj na budúci rok. Najväčšia poisťovňa na trhu, ktorá má v portfóliu vyše 738 000 motoristov, priniesla v minulom roku nový individuálny prístup k výpočtu ceny. Vďaka takmer 20 kritériám tak upravila ceny pre celé portfólio tak, aby vystihovali charakteristiku každého vodiča, čím vzniklo viac ako 500 000 kombinácií. AllianzSP ponúka k produktu Modrého PZP aj systém zliav a vernostný program. Umožňuje uzatvorenie poistenia cez telefón a internet so zľavou a tiež je možné týmto spôsobom aj nahlásiť poistnú udalosť. Zľava za uzatvorenie poistenia cez internet alebo linku Allianz Direct je 7 %, zľava za bezškodový priebeh 45 %, vernostná zľava 10 %, zľava za dojednanie spoluúčasti 15 % a ďalšia zľava 5 %. Allianz-SP pre svojich klientov ponúka zvýšený limit krytia 20/20 miliónov Sk bez ďalšieho navýšenia poistného. Ani v budúcom roku nebude uplatňovať malus. Okrem toho ponúka motoristom asistenčné služby k vybraným produktom zadarmo, a to nielen pri nehode, ale aj pri poruche vozidla.

Dátum vydania: 13.11.2006

Zdroj: Dopravné noviny Transport