ALLIANZ značkuje autoservisy | Allianz - Slovenská poisťovňa

ALLIANZ značkuje autoservisy

Allianz - Slovenská poisťovňa uviedla na slovenský trh novú značku kvality, ktorá má klientom pomôcť orientovať sa vo výbere služieb slovenských autoservisov.

Značka kvality pre autoservisy je novinkou aj na európskom trhu. Čo viedlo Allianz - Slovenskú poisťovňu (ASP) k vzniku tejto myšlienky? "Zo skúseností vieme, že dnešné opravárenstvo ponúka pre opravu vozidla niekoľko možností, ktoré nemusia byť vždy z pohľadu rýchlosti a kvality pre klienta to najlepšie riešenie. Z tohto dôvodu sme chceli pomôcť našim klientom pri orientácii v poskytovaných opravárenských službách. Značku kvality vnímame ako pečať "nadštandardnej" služby, ktorá našu spoluprácu so zmluvnými servismi odlíši od podmienok konkurenčných poisťovacích domov," hovorí Ján Matuška, vedúci technického oddelenia v odbore likvidácie poistných udalostí v neživotnom poistení, Allianz - Slovenská poisťovňa. Dôležitým krokom k uvedeniu "Značky kvality" bol prieskum procesných a technologických podmienok zmluvných partnerov ASP. "Zisťovali sme, či sme vôbec schopní spoločne ponúknuť a následne aj zabezpečiť rýchlu a komplexnú službu. Práve značka kvality označuje servisy, ktoré pod jednou strechou zabezpečia všetky úkony spojené s likvidáciou poistnej udalosti, a to v priebehu niekoľkých hodín. Klient bez návštevy poisťovne ušetrí čas a, samozrejme, aj peniaze," dodáva Ján Matuška.
Očakávania, ktoré ASP s novinkou spája, sa týkajú predovšetkým priblíženia a zvýšenia preferencií vybraných zmluvných partnerov u klientov tým, že sa hneď na začiatku celého procesu likvidácie poistnej udalosti využije, podľa slov Jána Matušku, najefektívnejšia cesta k rýchlej a kvalitnej oprave vozidla.
Klienti sa o novinke dozvedia pri nahlásení poistnej udalosti cez infolinku Allianz Direct, alebo pri osobnom nahlásení v Centrách hlásenia škôd. Pracovníčka ASP im podľa typu poistnej udalosti, rozsahu poškodenia a, samozrejme, podľa požiadaviek klienta, ponúkne najvhodnejší zmluvný servis aj s nadštandardnými službami. "Pre ľahšiu orientáciu sme vyvinuli aj špeciálny softvér s databázou viac ako 450 zmluvných partnerov, ktorý po zadaní niekoľkých informácií vyberie najvhodnejšieho opravcu v akomkoľvek meste na Slovensku," dodáva Ján Matuška. Allianz - Slovenská poisťovňa ju udeľuje na základe prísnych kritérií a po preverení dlhodobou vzájomnou spoluprácou. Prvým servisom, ktorý ocenenie kvality získal, je Auto Valušek, spol. s r. o., Bratislava.

Jednotlivé výhody, ktoré autoservisy poskytujú, zaradila ASP, pre lepšiu orientáciu klientov do troch kategórií: Žltá značka kvality, Červená značka kvality "Glass", Zelená značka kvality "Full". Autoservisy s poslednom menovanou značkou patria medzi top servisy na Slovensku, klientom poskytujú kompletné služby vo vysokej garantovanej kvalite.

Dátum vydania: 27.11.2006

Zdroj: Stratégie