Ženy, peniaze a moc | Allianz - Slovenská poisťovňa

Ženy, peniaze a moc

Po desaťročiach zvyšovania vzdelanosti, rastu príjmov a účasti v pracovnom procese sa očakáva, že do roku 2010 budú mať ženy pod kontrolou 60 % bohatstva USA. Aj toto sú výsledky novej štúdie "Allianz Women, Money and Power Study", v rámci ktorej bolo oslovených 1 925 žien a 1 258 mužov s cieľom identifikovať ich postoj k peniazom. A aké závery vyplývajú zo štúdie pre finančný sektor? Ženy preberajú stále viac kontroly nad svojimi i rodinnými financiami; spoločnosť neučí deti o peniazoch, z čoho vyplýva potreba ich finančného vzdelania; aktívnejší postoj k finančnej gramotnosti žien - napríklad väčším množstvom finančných článkov v ženských časopisoch, väčší nábor ženských finančných poradcov - u žien je raz taká pravdepodobnosť ako u mužov, že si zvolia ženskú finančnú poradkyňu.

Dátum vydania: 27.11.2006

Zdroj: Stratégie