Maximálna flexibilita pre podnikateľov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Maximálna flexibilita pre podnikateľov

Každý malý podnikateľ potrebuje krytie mnohých rizík, ktoré s jeho podnikaním úzko súvisia. Preto Allianz - Slovenská poisťovňa pripravila pre živnostníkov, ale aj majiteľov menších výrobných alebo obchodných spoločností, či firiem poskytujúcich služby nový poistný produkt - komplexné poistenie podnikateľov, ktoré im poskytuje štyri druhy poistenia v jednom. Viac o poistení hovorí Lucia Muthová z Allianz - Slovenskej poisťovne.

* - Slovenskej poisťovni rozhodli vytvoriť takýto špeciálny produkt? A prečo práve orientácia na malých podnikateľov?

Cítili sme, že produkt orientovaný na malého podnikateľa na slovenskom poistnom trhu chýba. Ide pritom o veľkú skupinu. Malí podnikatelia tvoria viac ako 87 % z celkového počtu aktívnych podnikateľov na Slovensku. Z tohto pohľadu je produkt jedinečný a veríme, že sme ho ušili na mieru samotných podnikateľov.

* Čo ponúka produkt malým podnikateľom?

Komplexné poistenie malých podnikateľov je svojou filozofiou a rozsahom poistného krytia určené malým podnikateľom. Ponúka klientom možnosť uzatvoriť si jedinou poistnou zmluvou až 4 druhy poistenia: poistenie budov, hnuteľných vecí, zodpovednosti za škodu a poistenie nákladu. Pri výbere sme siahli po tých druhoch poistenia, ktoré klientom zabezpečujú poistné krytie pri väčšine ich podnikateľských aktivít a zohľadňujú ich najčastejšie požiadavky na poistné krytie. Tieto druhy poistenia je možné uzatvoriť v troch rôznych moduloch poistného krytia.

* Podľa čoho, resp. ako by sa mal klient rozhodnúť, ktorý z ponúkaných modulov si vybrať?

Moduly Basic, Standard, Optimal sa líšia predmetmi poistenia, poistnými rizikami, limitmi poistného plnenia, príp. aj územnou platnosťou poistenia, resp. výškou spoluúčasti. Vyšší modul zahŕňa vždy rozsah poistnej ochrany nižšieho modulu a naviac ďalšie zvýhodnené rozšírenie poistného krytia. Každý druh poistenia je možné uzatvoriť v tom module, ktorý najlepšie vyhovuje potrebám klienta.

* Aké výhody má produkt pre klientov?

Každý druh poistenia je možné dojednať v module, ktorý zohľadňuje najčastejšie požiadavky klientov ohľadne výberu rizík a predmetov poistenia. Produkt má tiež výhodné sadzby a pri zvolení vyššieho rozsahu poistného krytia klient získa zľavu na poistnom v porovnaní s individuálnymi produktmi pre poistenie podnikateľov v ponuke Allianz - Slovenskej poisťovne. Jednoduchý princíp tohto poistenia uľahčuje klientom orientáciu v ponúkanom poistení. Rýchle uzatvorenie zmluvy zase šetrí čas. Klient obdrží namiesto štyroch vyúčtovaní poistného iba jedno a poistné zaplatí len jedinou platbou.

* Čo robiť v prípade, ak vznikne škodová udalosť a poškodí sa budova, v ktorej je sídlo firmy?

Prvým a najdôležitejším krokom pri likvidácii je hlásenie škodovej udalosti. Čím skôr klient nahlási škodovú udalosť a čím kompletnejšie bude jeho hlásenie, tým skôr môžeme pristúpiť k likvidácii. Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka klientom možnosť nahlásiť škodovú udalosť viacerými spôsobmi, a to prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia, telefonicky na bezplatnej infolinke Allianz Direct 0800 122 222, prostredníctvom pošty alebo osobne na všetkých pobočkách.

* Kde všade sa môžu záujemcovia o toto poistenie informovať, alebo už aj uzatvoriť poistenie?

Klientom odporúčame obrátiť sa na svojho sprostredkovateľa poistenia. K dispozícii majú tiež širokú sieť obchodných zástupcov Allianz - Slovenskej poisťovne, ktorí klientom profesionálne poradia a vypracujú ponuku. Kontakt na najbližšieho sprostredkovateľa môžu klienti nájsť na internetovej stránke www.allianzsp.sk alebo získať na bezplatnej infolinke Allianz Direct 0800 122 222.

Dátum vydania: 28.11.2006

Zdroj: Eurobiznis