Povinné zmluvné poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Najlepšia poisťovňa roka 2006. O povinnom zmluvnom poistení i novinkách v tejto oblasti hovoríme s Miroslavom Pacherom, riaditeľom odboru privátnych klientov.

* Poistenie s individuálnou kalkuláciou sadzby. Na toto slovné spojenie si práve vďaka Allianz - Slovenskej poisťovni zvykáme už takmer rok. Niektorí motoristi môžu mat ešte predsa pochybnosti, či správne chápu jeho význam...

Podstatou je individuálny prístup, ktorý zohľadňuje špecifiká každého klienta a zároveň aj parametre jeho vozidla. Klient nám pri uzatváraní poistenia uvedie viaceré kritériá, ktoré majú vplyv na výslednú cenu poistného, napr. objem valcov či výkon motora, koľko kilometrov najazdí s vozidlom za rok, vek motoristu, ako dlho má vodičský preukaz, kde býva, či má deti. Takýto spôsob jednoznačne prispieva k spravodlivejšiemu určeniu výslednej sadzby poistného.

* Najčastejšou otázkou motoristu pri uzatváraní poistenia je pravdepodobne výška bonusu, ktorý mu poisťovňa ponúkne. Pozrime sa však aj na druhú stranu mince, na často zatracované malusy.

Súhlasím s názorom, že bonusový a malusový systém neplní v rámci trhu PZP svoju základnú funkciu - zvýhodniť bezškodových klientov v porovnaní s tými, ktorí škody spôsobujú. Kým sa bude môcť "malusový" vodič v inej poisťovni tváriť ako klient bez škôd, budú na to stále doplácať klienti, ktorí skutočne jazdia bez nehody. Zmena môže nastať až vtedy, keď všetky poisťovne budú pri uzatvorení poistnej zmluvy priznávať stupeň bonusu alebo malusu len podľa skutočného škodového priebehu klienta.

* Väčšinu klientov zaujíma, ako platiť čo najmenej. Poradíte našim čitateľom, ako na to?

Motoristi boli doteraz zvyknutí na "odmenu" formou bonusu za bezškodový priebeh, ktorý bol často označovaný za nepostačujúci. U nás môžu klienti výšku poistného ovplyvniť výberom z ponúkaných poistných balíčkov a výrazne znížiť cenu poistného prostredníctvom vhodne zvolenej kombinácie poistného krytia a systému vernostných zliav. Výška vernostnej zľavy sa odvíja od počtu ďalších zmlúv uzatvorených v Allianz - SP, napr. poistenie domácnosti, havarijné poistenie, poistenie budovy alebo bytu či životné poistenie. Mimochodom, ako jediná poisťovňa na trhu ponúkame povinné zmluvné poistenie so spoluúčasťou, ktorou klient môže dosť výrazne ovplyvniť poistné. A napokon pri dojednaní povinného zmluvného poistenia cez internet na stránke pzp. allianzsp.sk alebo prostredníctvom linky Allianz Direct 0800 122 222 dostanú klienti ďalšiu zľavu.

Aké benefity a výhody potešia klientov vašej poisťovne?

Najpraktickejšou výhodou je určite nepretržitá pomoc asistenčnej služby ELVIA pre prípad nepojazdnosti vozidla v dôsledku poruchy, nehody alebo odcudzenia vozidla na Slovensku i v zahraničí. V prípade núdze zabezpečíme pre nášho klienta príchod cestnej služby, opravu vozidla na mieste alebo jeho odtiahnutie, ubytovanie v núdzi, úhradu nákladov do miesta bydliska, uschovanie nepojazdného vozidla a ďalšie. Pripravili sme tiež možnosť uhradiť poistné pri bežnom nákupe potravín prostredníctvom pokladníc s označením Unikasa v spolupráci s COOP Jednota a Citibank Slovakia. Ak sa nemýlim, momentálne túto službu ponúkame ako jediná poisťovňa.

* Niektorí vodiči si myslia, že povinné zmluvné poistenie kryje škody spôsobené tretím osobám, preto hľadajú takú poisťovňu, kde budú platiť najmenej bez ohľadu na kvalitu poskytovaných služieb.

Máte pravdu. Nejeden klient sa už presvedčil, že aj keď ušetril na cene poistenia, pri riešení nehody ho to vyšlo oveľa viac. Napríklad kvôli nahláseniu nehody musel merať cestu do iného mesta, pretože tam sídli najbližší pracovník jeho poisťovne. Alebo musel doplatiť niekoľko tisíc korún za odtiahnutie do najbližšieho spolupracujúceho servisu. U nás klient veľmi jednoducho nahlási poistnú udalosť prostredníctvom telefonickej služby Allianz Direct. Rýchlosť likvidácie poistnej udalosti, ako aj prvotriedna sieť zmluvných servisov po celom Slovensku tiež nie sú zanedbateľné, o čom svedčí aj ocenenie Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP).

* Môžete nám bližšie povedať o tomto ocenení?

V ankete Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve o najlepšiu poisťovňu roka sme získali prvé miesto v kategórií Poistenie vozidiel (havarijné a/alebo povinné zmluvné poistenie) za rok 2006. Okrem toho nás ocenili špeciálnou cenou za najlepšiu likvidáciu poistných udalostí. Toto profesionálne ocenenie nás zaväzuje, aby sme služby našim klientom neustále zdokonaľovali. *

Dátum vydania: 24.11.2006

Zdroj: Auto magazín