ĎALŠIA ZNAČKA KVALITY PATRÍ AUTOSERVISOM AUTOPARK A AUTO-IMPEX | Allianz - Slovenská poisťovňa

ĎALŠIA ZNAČKA KVALITY PATRÍ AUTOSERVISOM AUTOPARK A AUTO-IMPEX

Spoločnosti AUTOPARK a AUTO-IMPEX sú ďalšími autoservismi, ktoré od Allianz - Slovenskej poisťovne získali značku kvality. Toto jedinečné označenie pomáha klientom orientovať sa vo výbere kvalitných služieb slovenských autoservisov. Značku kvality prevzali v Bratislave z rúk viceprezidenta Mareka Jankoviča Anton Strnad (AUTOPARK, s. r. o.) a Július Hron (AUTOIMPEX, s. r. o.). Značka kvality je ojedinelá nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Allianz - Slovenská poisťovňa ju udeľuje na základe prísnych kritérií a po preverení dlhodobou vzájomnou spoluprácou. Jednotlivé výhody pre klientov zaradila pre lepšiu orientáciu klientov do troch kategórií: Žltá značka kvality - vykonáva opravy všetkých poškodení vozidla, - akceptuje stanovené náklady na opravu automobilu stanovené technikom poisťovne, - uzatvorí poistnú udalosť bez vystavenia faktúry, - spĺňa najvyššie kritériá vybavenia.
Červená značka kvality "GLASS" - prevezme hlásenie poistnej udalosti, - vykoná obhliadku vozidla a opravu poškodeného zasklenia, - ponúka bezplatné nadštandardné služby, a to opravu zasklenia priamo u klienta.
Zelená značka kvality "FULL" - patrí medzi top servisy na Slovensku, klientom poskytuje kompletné služby vo vysokej garantovanej kvalite, - nahlásenie poistnej udalosti, obhliadka a oprava sú "pod jednou strechou", - poskytuje špeciálne bezplatné benefity pre klientov Allianz (napr. odtiahnutie vozidla a jeho uschovanie v servise, poskytnutie náhradného vozidla, odvoz / dovoz klienta pred / po oprave a pod.), - navyše prijme vozidlo do 24 hodín po nahlásení poistnej udalosti a do 24 hodín začne opravu.
Prvým servisom, ktorý toto jedinečné ocenenie kvality získal, bola spoločnosť Auto Valušek, s. r. o., Bratislava. Informáciu o ďalších servisoch, ktorým Allianz - SP udelí značku kvality, nájdete aj na www.allianzsp. sk.

Foto popis| Značku kvality odovzdal Marek Jankovič (vpravo), viceprezident pre neživotné poistenie Allianz - Slovenskej poisťovne pánovi Antonovi Strnadovi zo spoločnosti AUTOPARK, s. r. o. v Bratislave.
Foto popis| Július Hron, konateľ spoločnosti AUTO-IMPEX (vľavo) preberá Značku kvality z rúk Mareka Jankoviča z Allianz - Slovenskej poisťovne.

Dátum vydania: 01.12.2006

Zdroj: MOT'or