Nahláste poistnú udalosť cez internet | Allianz - Slovenská poisťovňa

Nahláste poistnú udalosť cez internet

Spoločnosť Allianz - Slovenská poisťovňa od novembra umožňuje svojim klientom nahlasovať poistné udalosti z havarijného a povinného zmluvného poistenia prostredníctvom svojej internetovej stánky. Klienti tak z pohodlia domova, či kancelárie vyplnia požadované údaje v jednoduchom dotazníku, ktoré následne spracovávajú odborníci v poisťovni. "Hľadáme stále nové možnosti, ako zlepšiť a uľahčiť celý postup pre klienta. Uvedomujeme si, že čas je veľmi vzácny, preto sa snažíme celý proces urýchliť. Naša likvidácia i vďaka takýmto novinkám patrí medzi najrýchlejšie a najlepšie na Slovensku, čo preukázalo aj naše nedávne ocenenie," hovorí Anna Gajdárová z Allianz - Slovenskej poisťovne.
Okrem nového on-line spôsobu môžu klienti oznámiť poistnú udalosť aj prostredníctvom bezplatnej infolinky Allianz Direct na čísle 0800 122 222. Ďalšou možnosťou je písomné či priame nahlásenie v ktorejkoľvek pobočke Allianz - Slovenskej poisťovne.

Dátum vydania: 01.12.2006

Zdroj: Auto žurnál