Jedinečné limitované investičné životné poistenie s garantovaným výnosom | Allianz - Slovenská poisťovňa

Jedinečné limitované investičné životné poistenie s garantovaným výnosom

Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka od októbra nový druh investičného životného poistenia Allianz Index 130, ktorý je jediným svojho druhu na slovenskom trhu. Ide o limitovanú sériu, v ktorej klientom poisťovňa garantuje minimálnu návratnosť 130 percent vloženej jednorazovej sumy do poistenia za desaťročné obdobie. Prostredníctvom tohto poistenia klienti investujú do cenného papiera na dobu 10 rokov. Poistenie im začína platiť prvým januárom 2007 a zmluvu si môžu uzatvoriť do 31. decembra 2006. Minimálne stanovená hranica jednorazovej sumy vloženej do poistenia je 100-tisíc korún. Na konci poistenia Allianz Slovenská poisťovňa vyplatí klientom priemerné zvýšenie indexu Dow Jones Euro Stoxx 50(R) za desaťročné obdobie. Minimálne však garantuje 30 percent naviac k vkladu. Zároveň je táto investícia chránená poistením. Zloženie cenného papiera pozostáva z kombinácie investovania do dlhopisu a opcie na akciový index Dow Jones Euro Stoxx 50(R). Priemerné zvýšenie tohto indexu počas 10 rokov obchodovania na burze cenných papierov bolo 118 percent. "Pri tomto druhu poistenia môže klient vďaka priaznivému vývoju na akciových trhoch získať 100 percent zo zvýšenia hodnoty indexu, pričom maximálny výnos nie je zhora ohraničený," hovorí Branislav Jendroľ z Allianz Slovenskej poisťovne. Ak by klient investoval napríklad 200-tisíc korún a index by sa vyvíjal rovnakým spôsobom aj v ďalšom období, tak by klient na konci poistenia získal 436tisíc korún.

Dátum vydania: 19.12.2006

Zdroj: Považský obzor