Už aj cez internet | Allianz - Slovenská poisťovňa

Už aj cez internet

Od decembra umožňuje Allianz - Slovenská poisťovňa svojim klientom nahlasovať vzniknuté poistné udalosti už aj z cestovného poistenia prostredníctvom internetovej stránky. Rozšírila tak on-line nahlasovanie poistných udalostí, pričom škody z havarijného a povinného zmluvného poistenia je možné nahlasovať cez internet už od novembra 2006.
Prostredníctvom jednoduchého formulára, rýchlo a pohodlne z domova či z pracoviska, klient vyplní požadované údaje, ktoré následne spracujú odborníci v poisťovni. "Hľadáme stále nové možnosti ako zjednodušiť a uľahčiť celý postup pre klienta," povedala v tejto súvislosti Anna GAJDÁROVÁ z Allianz - Slovenskej poisťovne, a dodala. "Využívanie internetu na nahlasovanie vzniknutých poistných udalostí šetrí najmä čas klientom, lebo zrýchľuje celý proces vybavovania. Likvidácia poistných udalostí patrí u nás medzi najrýchlejšie a najlepšie na Slovensku. Okrem nahlasovania poistných udalostí môžu klienti využívať aj nahlásenie prostredníctvom bezplatnej infolinky ALLIANZ Direct, alebo písomne nahlásiť či vyplniť príslušné tlačivo priamo v ktorejkoľvek pobočke Allianz - Slovenskej poisťovne.

Dátum vydania: 22.12.2006

Zdroj: Hospodárske noviny