Slovenská koruna počas roka 2006 výrazne zhodnotila | Allianz - Slovenská poisťovňa

Slovenská koruna počas roka 2006 výrazne zhodnotila

Slovenská koruna počas roka 2006 výrazne zhodnotila. Vstup slovenskej koruny do mechanizmu výmenných kurzov ERM II v novembri 2005 s centrálnou paritou 38,455 SKK/EUR bol pre korunu pozitívnym impulzom. Začiatok roka 2006 koruna voči referenčnému euru otvárala na úrovni 37,829 SKK/EUR, teda od centrálnej parity silnejšia o 1,6 %. Priaznivý vývoj makroekonomického prostredia charakterizovaný najmä vysokým hospodárskym rastom, klesajúcou mierou nezamestnanosti a miernym zvýšením miery inflácie bol pre obchodníkov na devízovom trhu dobrým lákadlom pre investovanie do korunových aktív.

V kontexte strednej Európy je Slovensko v dynamike rastu lídrom už niekoľko rokov. Februárové zvýšenie úrokových sadzieb Národnou bankou Slovenska (NBS) kurz koruny posunulo na nové maximum 36,920 EUR/SKK, silnejšie úrovne však koruna nezískala, najmä preto, že došlo k rozpadu vládnej koalície a vypísaniu predčasných parlamentných volieb na júnový termín. Neistota spojená s výsledkom parlamentných volieb limitovala potenciál slovenskej koruny napriek tomu, že úročenie korunových aktív ďalej stúplo aj máji. Volebný výsledok bol pre devízový trh sklamaním, pretože víťazstvo SMER-u a formovanie koalície s HZDS a SNS nedávalo vzhľadom na predvolebné sľuby predpoklady na dôveryhodné plnenie konvergenčných kritérií. Slovenská koruna sa preto od vyhlásenia výsledku volieb do polovice júla oslabila o 1,8 %, pričom minimum zaznamenala na úrovni 38,800 SKK/EUR.

V tom čase korunu podporovala NBS, ktorá masívnymi intervenciami zabraňovala jej ďalšiemu poklesu. V troch intervenciách tak NBS predala 3,085 mld. eur do slovenských korún. Až vyhlásenie premiéra Róberta Fica o tom, že jednoznačnou prioritou jeho vlády je zavedenie eura znamenalo obrat vo vývoji kurzu slovenskej koruny. Jej kurz sa tak po dočasnom oslabení v letných mesiacoch postupne zhodnocoval. Tempo zhodnotenia koruny podporilo zverejnenie rekordne vysokého, až 9,8-percentného rastu HDP a najmä schválenie rozpočtu na rok 2007, v ktorom vláda deklaruje splnenie maastrichtských limitov. Žiariaca hviezda slovenskej koruny dominovala stredoeurópskemu trhu a historické rekordy lámal kurz koruny nepretržite od polovice októbra.

Dva dni pred koncom roka 2006 zaznamenala koruna nové historické maximum na úrovni 34,060 SKK/EUR, kde jej ďalšie zisky zastavila až priama devízová intervencia centrálnej banky zameraná proti ďalšiemu posilneniu hodnoty slovenskej koruny. Od centrálnej parity ERM II sa tak koruna posilnila o 11,4 %, pričom povolené pásmo je +/- 15%. Stredná hodnota kurzu slovenskej koruny dosiahla za celý minulý rok 37,179 SKK/EUR, čo znamená posilnenie oproti strednej hodnote z roka 2005 o 3,59 %. Stredný kurz v decembri však dosiahol 34,858 SKK/EUR, čo predstavuje zhodnotenie oproti strednému kurzu z decembra 2005 o 7,89 %. Porovnanie počiatočnej a záverečnej hodnoty koruny v roku 2006 znamená kurzové zhodnotenie koruny o 8,8 %.

V roku 2007 možno predpokladať, že posilnenie koruny bude pretrvávať. Porovnanie strednej hodnoty koruny za celý rok nakoniec prezrádza, že nie rok 2006 ale 2005 bol pre korunu najlepším rokom. Zhodnotenie preto možno očakávať aj v roku 2007, kedy Slovensko čaká rekordne vysoký hospodársky rast, pričom miera zhodnotenia by mala byť vyššia ako priemer 3 % za posledných päť rokov. Výrazné zhodnotenie koruny si ešte dva dni pred koncom roka 2006 "vyslúžilo žltú kartu" v podobe devízovej intervencie NBS. Možno preto očakávať, že po tomto zhodnotení príde korekcia koruny na slabšie úrovne. V prípade pozitívneho napĺňania predpokladov na úspešné zavedenie eura na Slovensku v roku 2009 bez známok štrukturálnych problémov slovenskej ekonomiky vzniknuvších zo silného kurzu koruny je reálnou možnosťou pre rok 2007 aj revalvácia centrálnej parity ERM II.

Mário Blaščák, analytik Allianz-Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

Dátum vydania: 03.01.2007

Zdroj: banky.sk