Ochrana pred rizikom | Allianz - Slovenská poisťovňa

Ochrana pred rizikom

Skúsenosti hovoria: podnikať bez poistenia je hazard

Zrejme nenájdeme podnikateľa, ktorý by si nechcel zabezpečiť svoj majetok proti znehodnoteniu či krádeži. Tým viac, že poisťovne sa snažia ušiť produkt každému na mieru. Svedčia o tom aj druhy poistenia, ktoré sme vybrali z množstva ďalších ponúk.

Deľba rizika

Každý podnikateľ denne rieši množstvo problémov. Snaží sa svoje produkty a služby predať čo najlepšie,' vyrobiť čo najlacnejšie, optimalizovať náklady a výdavky. Okrem toho sa stretáva s množstvom rizík a s neočakávanými situáciami, ktoré spôsobujú škodu nielen na jeho majetku, ale aj na majetku iného: požiar poškodí výrobné zariadenie, na čas sa preruší výroba a stráca sa zisk, prepravovaný klientov tovar bol nesprávnou manipuláciou poškodený, účtovník podal nesprávne daňové priznanie, pri výkone podnikateľskej činnosti spôsobí podnikateľ škodu inému...
Niektorým rizikám musíte čeliť sami, iné sa dajú preniesť na partnera - renomovanú poisťovňu. Na túto okolnosť upozorňuje svojich klientov Česká poisťovňa - Slovensko, ktorá má bohatú ponuku poistení majetku, ale aj poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú inej osobe. "Aj vďaka našim poisteniam sa vám bude podnikať jednoduchšie. Podnikať znamená aj riskovať, ale podnikať bez poistenia znamená hazardovať," motivuje svojich klientov.
Spomenutá poisťovňa má v ponuke o.i. poistenie majetku (živelné, poistenie požiarneho prerušenia prevádzky, poistenie pre prípad krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím, poistenie strojov a strojných či elektronických zariadení, poistenie prepravy zásielok, poistenie pohľadávok z dodávateľských úverov). Ďalšou ponukou je poistenie zodpovednosti za škodu (poistenie všeobecnej zodpovednosti, poistenie profesijnej zodpovednosti).

Štyri v jednom

Pre menšie výrobné aj obchodné spoločnosti, a takisto spoločnosti poskytujúce služby či začínajúcich živnostníkov ponúka Allianz - Slovenská poisťovňa jednoduché riešenie zohľadňujúce komplexné potreby podnikania. V rámci produktu Komplexné poistenie malých podnikateľov zahŕňa jedna poistná zmluva až štyri druhy poistenia, ktoré si môžete uzatvoriť v troch rozdielnych moduloch poistného krytia. Navrhnuté sú tak, aby zohľadňovali najčastejšie požiadavky klientov.
Každý druh poistenia (budov, hnuteľných vecí, zodpovednosti za škodu, nákladu) možno dojednať v ľubovoľnom module, vyšší modul zahŕňa vždy rozsah poistnej ochrany nižšieho modulu a navyše ďalšie rozšírenie poistného krytia. Produkt má takisto výhodné sadzby a pri dojednaní vyššieho rozsahu poistného krytia tak možno získať zľavu na poistnom. Jednoduchý princíp tohto poistenia uľahčuje orientáciu v ponúkanom poistení a rýchle dojednanie šetrí čas. Výhodou je aj jednoduchá správa poistenia, keď namiesto štyroch vyúčtovaní poistného dostane poistenec jedno a poistné zaplatí jedinou platbou.

Článok je krátený.

Dátum vydania: 09.01.2007

Zdroj: Slovenský Výber