Potvrdenie o sporení by vám malo prísť poštou | Allianz - Slovenská poisťovňa

Potvrdenie o sporení by vám malo prísť poštou

Aj v tomto roku si možno znížiť daňový základ. Každý, kto si sporí na svoj dôchodok, či už formou dlhodobého bankového vkladu, životného poistenia, v podielových fondoch, alebo v doplnkovej dôchodkovej sporiteľni, má nárok na odpočet do výšky najviac 12 000 korún z daňového základu.
Ak chce takto ušetriť na daniach, nemusí podávať daňové priznanie. Stačí, ak pri ročnom zúčtovaní predloží svojmu zamestnávateľovi príslušné potvrdenie. Ako ho získať? Väčšina spoločností ho klientom posiela automaticky, do bánk či poisťovní tak netreba chodiť osobne. Ak spĺňate podmienky, poisťovňa či banka vám potvrdenie pošlú na adresu poštou. Väčšina tak urobí koncom januára alebo začiatkom februára. Potom len potvrdenie odnesiete svojej mzdárke.
Ak si daňové priznanie nepodávate sami, zamestnávateľovi toto potvrdenie musíte predložiť do 15. februára 2007. Naša rada teda znie - ak sa vám nechce do banky či poisťovne telefonovať, počkajte zhruba do 10. februára, či potvrdenie príde poštou. Ak nepríde, vyberte sa tam osobne. Možno je vaša banka či poisťovňa jedna z mála, ktoré toto potvrdenie vydávajú osobne vo svojich pobočkách.
Inak to môže byť v prípade, ak máte uzatvorené doplnkové dôchodkové poistenie. Ak boli príspevky uhrádzané zrážkou zo mzdy, zaplatené príspevky nie je potrebné inak preukazovať a žiadne potvrdenie mzdovej pracovníčke nosiť nemusíte. Ak ste si nesporili formou zrážok zo mzdy, zrejme vám potvrdenie príde poštou.
Ak máte viac druhov sporení, napríklad aj poistenie, aj dlhodobé sporenie v podielových fondoch, môžete si uplatniť spolu najviac 12-tisíc korún, pričom musia byť splnené určité podmienky. Napríklad pri životnom poistení dohodnutá poistná doba musí byť najmenej 10 rokov, pričom výplata poistného plnenia pre prípad dožitia sa konca poistnej doby je dohodnutá v poistnej zmluve najskôr pre rok, v ktorom daňovník dovŕši 55 rokov života. Platí to aj pri ostatných formách sporenia.

Informácia pre klientov Allianz - Slovenskej poisťovne:

Potvrdenia k priznaniu daňový úľav vyplývajúcich zo životného poistenia za rok 2006 sme priebežne expedovali prostredníctvom pošty v termíne od 19. do 29. januára 2007. Našim klientom sme ich zasielali automaticky, nemusia nás oň požiadať, ani si ho osobne vyzdvihovať na našich obchodných miestach. Distribuovali sme ich formou listu prostredníctvom pošty priamo na adresy klientov. Veríme, že tento spôsob je pre našich klientov výhodnejší a komfortnejší.

 

 

Dátum vydania: 25.01.2007

Zdroj: Pravda