Poisťujeme najmä novostavby | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poisťujeme najmä novostavby

POISTENIE. Séria snehových víchríc alebo povodne zvyšujú záujem o poistky len lokálne.

Sneh, búrky, orkány a letné povodne čoraz viac zasahujú do nášho života. A hoci škôd na majetku ľudí a firiem pribúda, poistiteľnosť nehnuteľností rastie najmä pri nových domoch a bytoch.
"V súčasnosti sme nezaznamenali zvýšený záujem o uzatvorenie tohto typu poistných zmlúv. Mierne zvýšený záujem sa väčšinou prejavuje lokálne, v zasiahnutých oblastiach bezprostredne po kalamite," tvrdí Alexander Lukačka z Allianz-Slovenskej poisťovne.
Podľa manažérky komunikácie Českej poisťbvne-Slovensko Ivany Čambalíkovej počet uzatvorených poistných zmlúv rastie, ale tento nárast je len pozvoľný. "Zaznamenávame veľký rozdiel v majetkovom poistení medzi Slovenskom a Českom. Ten sa prejavuje počtom uzatvorených zmlúv v tomto poistení, pričom počet uzatvorených zmlúv je v Česku výrazne vyšší," hovorí.
Hovorkyňa poisťovne Union Drahomíra Juríková podotýka, že poistiteľnosť vzhľadom na množiace sa živelné udalosti rastie rovnako u občanov aj pri firmách. "Pri firmách súvisí nárast aj so vstupom zahraničných spoločností na slovenský trh, pre ktoré je komplexnosť a kvalita poistenia štandardom," vysvetľuje Juríková.

Najmä novostavby

Allianz klientov po živelných katastrofách špeciálne neoslovuje. Produkty poisťovne sú podľa jej predstaviteľov dostatočne modernizované aj pre poistenie nehnuteľného majetku. Vyplatená suma škôd na majetku v prípade Allianzu nezaznamenala v posledných rokoch výraznejší nárast. V roku 2005 bolo poisťovni nahlásených 90 523 škôd, v roku 2006 to bolo 91 655. Priemerne vyplatená suma bola 10 541 korún v roku 2005 a 11 900 korún o rok neskôr. U občanov, ktorí sú klientmi poisťovne Union, prevláda poistenie hnuteľného majetku (poistenie domácností), ktoré občania považujú za tradične potrebné. "Poistenie domov a bytov býva často v kompetencii bytových družstiev či správcov. V tom prípade odporúčame občanom zistiť, či majú nehnuteľný majetok poistený. Dobrú poistiteľnosť zaznamenávame najmä pri novostavbách," konštatuje Juríková.
Problém vidí Česká poisťovňa pri poistení majetku aj v starých poistkách uzavretých na nízke poistné sumy, ktoré často nestačia na pokrytie škôd spôsobených živelnými pohromami.

V cudzine štandard

Poisťovne zhodne konštatujú, že v zahraničí ľudia venujú vo väčšej miere pozornosť ochrane svojho majetku. Preto je tam aj miera penetrácie neživotného poistenia majetku vyššia. "Klientom záleží na tom, aby mali poistený majetok na aktuálnu hodnotu, resp. na primeraný rozsah rizika, ktoré im môže reálne hroziť," tvrdí zástupca Allianzu.
"Vzhľadom na to, že v období socializmu ľudia uzatvárali skôr majetkové zmluvy ako životné, je ich počet porovnateľný. Avšak majetkové zmluvy sú uzatvorené na zlé poistné sumy, a teda nespĺňaj ú poistnú ochranu klienta," dodáva Čambalíková. Podľa odhadov poisťovní je v súčasnosti na Slovensku poistených 50 - 60 percent obytných domov v súkromnom vlastníctve.

Dátum vydania: 30.01.2007

Zdroj: Hospodárske noviny