Slovo na úvod | Allianz - Slovenská poisťovňa

Hodnotenie ekonomiky očami analytika

Na prahu nového roka sa zvyčajne pozeráme do budúcnosti s nádejou a s určitým očakávaním. Pri pohľade na ekonomický vývoj majú Slováci dôvod byť o trochu optimistickejší ako po iné roky. Investičný "boom" predošlých rokov totiž prinesie Slovensku rekordne vysoký hospodársky rast, ktorý dáva prácu čoraz väčšiemu počtu ľudí. Napriek výraznému poklesu miery nezamestnanosti však bude jej ďalšie zníženie zrejme otázkou dlhšieho časového obdobia. Pozitívom je, že s rastúcou zamestnanosťou stúpa domáci dopyt,  ktorý doplní silný proexportný impulz priemyselnej výroby.
V konečnom dôsledku budú aj ceny rásť nižším tempom vďaka vyššej porovnávacej základni minulého roka a administratívnym úpravám regulovaných cien smerom nadol. Silný rast domáceho dopytu pre centrálnu banku bude predstavovať v cenovej oblasti isté riziko, najmä prihliadnuc na skutočnosť, že predpokladom na úspešné zavedenia eura na Slovensku od januára 2009 bude udržanie inflácie pod kontrolou práve v roku 2007. Minuloročná menová reštrikcia, ktorá zvýšila základné úrokové sadzby z 3 % na 4,75 %, však už v roku 2007 pokračovať nebude. Posilnenie kurzu slovenskej koruny totiž znamená dostatočnú menovú reštrikciu aj bez ďalšieho rastu úrokov. Kombinácia nižšej inflácie a posilnenia kurzu koruny tak pre Slovákov bude znamenať tučnejšiu peňaženku doma, ale aj v zahraničí. Na ceste k úspešnému zavedeniu eura bude najväčšou výzvou udržanie verejných výdavkov v stanovených limitoch.
Bývalý hlavný ekonóm Svetovej banky J. Stiglitz opisuje situáciu, v ktorej väčšina obyvateľstva profituje z vysokého hospodárskeho rastu, ako príliv, ktorý zdvihne väčšinu z lodí. Všetko nasvedčuje tomu, že rok 2007 prinesie Slovensku vysoký príliv.

O autorovi| Mário Blaščák analytik Allianz-Slovenská DSS, a.

Dátum vydania: 06.02.2007

Zdroj: Investor