Jednoduchšie vybavovanie škôd po víchrici | Allianz - Slovenská poisťovňa

Jednoduchšie vybavovanie škôd po víchrici

Allianz – Slovenská poisťovňa od 29. januára 2007 zjednodušila a urýchlila celý proces likvidácie hlásených poistných udalosti s menším rozsahom poškodenia spôsobených víchricou alebo zatečením. V niektorých špecifikovaných prípadoch, keď je jasne preukázaná príčina a rozsah poškodenia, rieši poistné udalosti bez obhliadky.

Po obdržaní hlásenia o vzniknutej škode poisťovňa do 24 hodín od jej prijatia telefonicky kontaktuje klienta. Zisťuje príčinu, spôsob a rozsah poškodenia, ktorý mu vznikol na majetku. Následne overí totožnosť poškodeného klienta. Ak poistné plnenie nepresiahne v prípade zatečenia a víchrice približne sumu do 3 000 Sk, klientovi bezprostredne predloží riešenie. „Následne po overení všetkých skutočností klientovi vyplatíme dohodnutú čiastku na jeho účet. Po ukončení likvidácie mu zašleme informačný list o ukončení likvidácie vzniknutej škody,“ vysvetlila Anna Gajdárová z Allianz – Slovenskej poisťovne.

Týmto spôsobom sa poisťovňa snaží klientom predovšetkým šetriť čas. Častokrát sa v praxi stretáva s prípadmi, keď sa jej zástupcovia nemôžu dostaviť na miesto vzniknutej škody, ktoré je napríklad následkom víchrice nedostupné. Aj napriek týmto nepriaznivým okolnostiam si klienti Allianz – Slovenskej poisťovne môžu vďaka tejto možnosti vybaviť škodovú udalosť rýchlo a pohodlne. Klienti poisťovne okrem písomného nahlásenia vzniknutej škody môžu využívať aj hlásenie škody prostredníctvom jej bezplatnej infolinky Allianz Direct 0800 122 222 alebo cez internetovú stránku www.allianzsp.sk.

Dátum vydania: 01.02.2007

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook